Välkommen till Sveriges ambassad i Rabat, Marocko

Ambassadens uppgift är att representera Sverige i Marocko och främja relationerna mellan Sverige och Marocko.

På ambassaden arbetar totalt 15 personer varav tre UD-utsända, en person utsänd från Migrationsverket respektive Polismyndigheten. Ambassaden har totalt tio lokalt anställda. Varje termin brukar vi dessutom ta emot en praktikant. Ambassadör Jörgen Karlsson är chef på ambassaden sedan den 18 september 2022.

Ambassaden bevakar och rapporterar om utvecklingen i Marocko, bland annat i politiska och ekonomiska frågor. Ambassaden främjar handel och investeringar mellan Sverige och Marocko i samarbete med Business Sweden. Vidare verkar ambassaden för att stärka bilden av och öka kunskapen om Sverige i Marocko, samt främja kulturutbyte och turism mellan länderna. Ambassaden hanterar också konsulära frågor, liksom migrations- och viseringsfrågor. Sverige har ett begränsat utvecklingssamarbete i Marocko, framförallt inom ramen för strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika 2021–2025. Sverige har fyra konsulat i Marocko.

Sverige har förbindelser med Marocko sedan 1763, då ett sjöfartsavtal ingicks mellan länderna. Sverige har ambassad i Rabat sedan 1958 och Marocko har en ambassad i Stockholm sedan 1986.

Senast uppdaterad 23 maj 2024, 13.43