Välkommen till Sveriges ambassad i Rabat, Marocko

Ambassadens uppgift är att representera Sverige i Marocko och främja relationerna mellan Sverige och Marocko.

Ambassaden bevakar och rapporterar om utvecklingen i Marocko, bland annat i politiska och ekonomiska frågor. Ambassaden främjar handel och investeringar mellan Sverige och Marocko i samarbete med Business Sweden . Vidare verkar ambassaden för att stärka bilden av och öka kunskapen om Sverige i Marocko, samt främja kulturutbyte och turism mellan länderna. Ambassaden hanterar också konsulära frågor, liksom migrations- och viseringsfrågor. Sverige har ett begränsat utvecklingssamarbete i Marocko, framförallt inom ramen för strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika 2021–2025. Sverige har fyra honorärkonsulat i Marocko.

Sverige har förbindelser med Marocko sedan 1763, då ett sjöfartsavtal ingicks mellan länderna. Sverige har ambassad i Rabat sedan 1958 och Marocko har en ambassad i Stockholm sedan 1986.

Senast uppdaterad 11 jan 2024, 16.42