Ambassadens personal

Ambassador

Urban Sjöström
Ambassadör

Serina Tucker
Ambassadörens sekreterare

Sektionen för bilateralt utvecklingssamarbete

Johan Romare, ambassadråd
Biståndsråd

Christian Österlind, förste ambassadsekreterare
Programhandläggare, Hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling

Nils Bernholdförste ambassadsekreterare
Specialist, Fred och Säkerhet - Folke Bernadotteakademin (FBA)

Nikolina Stålhand, andre ambassadsekreterare
Programhandläggare, Demokrati och mänskliga rättigheter

Johanna Suberu Svanelind, andre ambassadsekreterare
Programhandläggare, Mänsklig säkerhet

Jenny Österlind, andre ambassadsekreterare
Controller

Dwede Tarpeh
Programhandläggare, Mänsklig säkerhet

Charles Lawrence
Programhandläggare, Demokrati och mänskliga rättigheter

Prutus Sackie
Programhandläggare, Privat sektor och anställning

Jenkins Flahwor
Programhandläggare, Miljö, klimat och förnybar energi

Nanlee Johnson 
Programhandläggare, Miljö, klimat och förnybar energi

Wheamar Krah
Controller

Winifred Valentine
Programadministratör

Karin Klerby Blomqvist
Handläggare politik och främjande

Administrativa sektionen

Tania Berger, förste ambassadsekreterare
Administrativ chef 

Lilian Issa Gobitaca, tredje ambassadsekreterare
Administrativ medarbetare

Victor N. Johnson
Kassör

Dolphus Dennis
Chaufför

Joe Swaray
Chaufför

Fitzgerald Zoko
Chaufför

Watta Kanneh
Städare

Kafai Karnley
Städare

Senast uppdaterad 02 apr 2023, 13.57