Sveriges utvecklingssamarbete med Liberia

Sverige är en långsiktig utvecklingspartner till Liberia och genomför för närvarande en femårsstrategi anpassad till Liberias "Pro-Poor Agenda for Prosperity and Development (PAPD)". Strategin omfattar ett totalt värde på 1 800 000 000 SEK fokuserar Demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och jämställdhet; Fredliga och inkluderande samhällen; Inkluderande ekonomisk tillväxt; och Miljö, klimat och hållbart användande av naturresurser.

Strategin som löper under 2021-2025 implementeras av Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA) syftar till att bidra till:

1. Stärkta förutsättningar för mänskliga rättigheter, demokrati och rättssäkerhet inklusive minskad korruption

2. Ökad jämställdhet inklusive minskat könsbaserat våld, ökad tillgång och respekt för sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

3. Stärkta förutsättningar för hållbar fred och social sammanhållning

4. Stärkta förhållanden för produktivitet och tillgångar till inhemsk och internationella marknader

5. Ökade möjligheter för produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor

6. Hållbar förvaltning och använding av naturresurser inklusive biodiversitet

7. Bättre tillgång till förnybar energi och ökad energieffektivitet

8. Begränsad klimatpåverkan och ökad uthållighet för klimatförändringar

Mer detaljer finns på Openaid och Startsida | Sida 

Mer information om FBA finns på:

FBA:s arbete i Liberia | Folke Bernadotteakademin

 

Senast uppdaterad 12 mar 2018, 13.43