Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Havanna, Kuba

Ambassaden i Havanna är en fristående myndighet och lyder under Regeringskansliet. Ambassadens uppgift är att tillvarata Sveriges intressen på Kuba och utveckla den bilaterala relationen med Kuba. Ambassadens verksamhet bedrivs främst inom följande områden: bilateral dialog, bevakning av MR och demokrati, kulturutbyte, handelsfrämjande, bistånd och migration. Ambassaden bevakar och rapporterar om kubansk utrikes- och inrikespolitik samt om den ekonomiska utvecklingen i landet.

En stor del av ambassadens tid ägnas åt författningsstyrd och efterfrågestyrd verksamhet inom föl­jande områden:

  • viseringsärenden för Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Island
  • UAT-ärenden för Sverige samt brevlåda för övriga länder som Sverige representerar (se ovan)
  • rättsliga och konsulära uppgifter (även för danska, finska, isländska och estniska medborgare)

Därutöver utgörs verksamheten av ekonomi och administration, svar på frågor från svenska myndigheter och allmänhet samt säkerhets- och sambandsfrågor.

På Sveriges ambassad i Havanna arbetar fyra utsända medarbetare, tio lokalanställda medarbetare och vakter anställda av ambassaden.

Besöksadress: Calle 34, nr 510 e/ 5a y 7a Ave, Miramar, Havanna

Våra besökstider: Måndag – Fredag kl. 09:30-11:30

Telefontid: Måndag – Fredag kl 08:30-09:30 (förfrågningar om pass, visumärenden och arbets- och uppehållstillstånd)

E-post: ambassaden.havanna@gov.se

E-post för visum: visa.havanna@gov.se

UD:s konsulära jour nås utanför ambassadens kontorstid

För nödställda svenska medborgare som behöver omedelbar kontakt med svensk myndighet kan UD:s konsulära jour nås utanför ambassadens kontorstid (mån-tors 08:00-17:00, fredag 08:00-13:00) genom att ringa ambassadens växel +53-7-204 2831 och följa anvisningarna.Senast uppdaterad 19 dec 2019, 11.23