Ambassadens personal

På Sveriges ambassad i Zagreb arbetar:

Diana Madunic
Ambassadör

Erik Ehrner
Förste ambassadsekreterare - Biträdande myndighetschef
EU och Politik

Birgitta Lövfelt 
Förste ambassadsekreterare
Administration och konsulärt

Överstelöjtnant Torbjörn Eriksson
Försvarsattaché (stationerad i Budapest)

Karin Sedlaček
Protokoll/Främjande

Lidija Škarica
Administration/Främjande

Hrvoje Pokupec
Handel/Exportfrämjande

Lidija Ćavar
Receptionist/Konsulärt

Mirna Jurić
Kommunikatör/Främjande

Goran Dragašević
Chaufför/Fastighetsskötare

Igor Mutavčić
Chaufför/Fastighetsskötare

Senast uppdaterad 20 sep 2018, 11.17