Ambassadens personal

På Sveriges ambassad i Zagreb arbetar:

Diana Madunic
Ambassadör

Erik Ehrner
Förste ambassadsekreterare - Biträdande myndighetschef
EU och Politik

Charlotte Jönsson
Ambassadråd  
Administration och konsulärt

Överstelöjtnant Rickhard Nordfjäll  
Försvarsattaché (stationerad i Budapest)

Iliana Mileta
Ambassadörens PA

Lidija Škarica
Administration/Främjande

Hrvoje Pokupec
Handel/Exportfrämjande

Lidija Ćavar
Receptionist/Konsulärt

Mirna Jurić
Kommunikatör/Främjande

Goran Dragašević
Chaufför/Fastighetsskötare

Igor Mutavčić
Chaufför/Fastighetsskötare

Senast uppdaterad 11 okt 2021, 12.58