Bart Moeyaert får Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2019

Sveriges regering har instiftat ett internationellt pris för att hedra Astrid Lindgrens minne och för att öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

Juryn gav följande förklaring till valet av årets pristagare:

"
Bart Moeyaerts förtätade och musikaliska språk vibrerar av undertryckta känslor och outtalade önskningar. Med filmisk närvaro gestaltar han ögonblick där relationer ställs på sin spets samtidigt som berättelsernas komplexitet pekar på vägar vidare. Bart Moeyaerts självlysande författarskap understryker att böcker för barn och unga har en självklar plats i världslitteraturen."

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne delas ut årligen. Prissumman är fem miljoner svenska kronor, vilket gör det till världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris. Prissumman signalerar att barns och ungas läsning är av största vikt. Summan ska också inspirera verksamma inom området.

Priset delas ut till författare, illustratörer, berättare och läsfrämjare. Priset kan ges till en eller flera mottagare, oavsett språk eller nationalitet.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne administreras av Statens kulturråd.
 

Läs mer:
> ALMA                    
> Bart Moeyaert          

Senast uppdaterad 03 apr 2019, 15.38