Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Pristina, Kosovo.

Ambassadens uppgift är att representera Sverige, föra politisk dialog och rapportera kring utvecklingssamarbetet i Kosovo. Det dagliga arbetet består i att bevaka politiska och ekonomiska frågor i Kosovo och löpande rapportera dessa till UD i Stockholm samt att hantera det svenska biståndet till Kosovo.

Senast uppdaterad 20 feb 2020, 16.22