Alternate Text

Sveriges ambassadNairobi, Kenya

Lokal tid 00:30

Somaliasektionen

Somaliasektionen vid Sveriges ambassad i Nairobi, Kenya.

Sveriges engagemang i Somalia, med början på 1980-talet, har ökat successivt under åren.

Sveriges innevarande utvecklingssamarbete med Somalia för perioden 2018–2022 är förlängd till 31 december 2023 eller tills det att en ny strategi beslutas av regeringen. De övergripande målområdena är fredliga och inkluderande samhällen; mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer; motståndskraft, miljö, klimat och energi; samt jämlik hälsa med fokus på SRHR. Strategin omfattar totalt 3 052 miljoner, varav 52 miljoner avser FBA:s verksamhet. Sverige har även ett omfattande humanitärt bistånd till Somalia som också ökat de senaste åren på grund av den utdragna torkan och dess konsekvenser i form av mänskligt lidande för den somaliska befolkningen.

Sverige har i dagsläget ingen ambassad på plats i Somalia. Istället finns en Somaliasektion vid den svenska ambassaden i Nairobi, Kenya, som regelbundet reser till Somalia. Sektionen leds av Sveriges ambassadör till Somalia och i sektionen ingår förutom utsänd personal från Utrikesdepartementet, också personal från Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA).

Senast uppdaterad 05 apr 2023, 11.38