Meny

Välkommen till Sveriges ambassad i Nairobi

Ambassaden representerar Sverige i Kenya, Somalia, Seychellerna och Komorerna. Därtill representerar den Sverige vid FN:s miljöprogram (UNEP) och FN: s program för boende och bebyggelse (UN-HABITAT). Två FN-organ med säte i Nairobi. Sverige har också en honorärkonsul i Mombasa i Kenya, respektive i huvudstaden Victoria på Seychellerna.

Ambassaden har personal från utrikesdepartementet, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och lokalt anställda vilka tillsammans utgör 67 personer. Ambassaden är den största svenska ambassaden i världen.

Ambassaden arbetar for att främja bilaterala relationer mellan Sverige och Kenya, samt Somalia, Seychellerna och Komorena genom att representera och driva svensk utrikespolitik, svenska intressen och värderingar. Ambassaden verkar inom områden såsom politiska och ekonomiska relationer, utvecklingssamarbete, handels- och investeringsfrämjande, samt information och kultur. Ambassaden tillhandahåller konsulära tjänster och handlägger migrationsärenden. 

Ambassaden är indelad i följande sektioner:

  • Sektionen för politik och handel
  • Sektionen för utvecklingssamarbete med Kenya
  • Somaliasektionen 
  • Sektionen för administration och konsulära ärenden 
  • Sektionen för migrationsärenden

 

 

 

Senast uppdaterad 19 dec 2017, 16.41