Meny

Välkommen till Sveriges ambassad i Nairobi

Ambassaden representerar Sverige i Kenya, Somalia, Seychellerna och Komorerna. Därtill representerar den Sverige vid FN:s miljöprogram (UNEP) och FN: s program för boende och bebyggelse (UN-HABITAT). Två FN-organ med säte i Nairobi. Sverige har också en honorärkonsul i Mombasa i Kenya, respektive i huvudstaden Victoria på Seychellerna.

Ambassaden har personal från utrikesdepartementet, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och lokalt anställda vilka tillsammans utgör ca 75 personer. Ambassaden är den största svenska ambassaden i världen.

Ambassaden representerar och driver svensk utrikespolitik, svenska intressen och värderingar. Detta görs inom skilda verksamhetsområden såsom politiska och ekonomiska relationer, utvecklingssamarbete, handels- och investeringsfrämjande, samt information och kultur. Ambassaden tillhandahåller konsulära tjänster till svenska medborgare och handlägger migrationsärenden. Verksamheten utförs bilateralt, genom samarbetet i Europeiska unionen (EU) och inom ramen för FN-samarbetet.

Ambassaden är indelad i följande sektioner:

  • Sektionen för politik och handel
  • Sektionen för utvecklingssamarbete med Kenya
  • Somaliasektionen 
  • Sektionen för administration och konsulära ärenden 
  • Sektionen för migrationsärenden

Ambassadens många olika verksamhetsområden är unikt. Detta bidrar till goda möjligheter att koordinera arbetet mellan de olika sektionerna och dra nytta av synergier.

Svensk utrikespolitik till stöd för fred och säkerhet, demokrati, mänskliga rättigheter, utveckling och frihandel syftar till att främja globala såväl som svenska intressen. Nya globala utmaningar, såsom klimatförändring, kräver gemensamma lösningar och partnerskap.

Utvecklingssamarbete är ett framträdande verksamhetsområde för ambassaden. Sveriges globala biståndsvolym för 2013 uppgår till 38,2 miljarder kronor (5,9 miljarder US dollar), vilket motsvarar 1% av Sveriges bruttonationalinkomst (BNI). Sverige är en av världens ledande och största givare av utvecklingsbistånd.

Det övergripande målet för svenskt utvecklingssamarbete är att bidra att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra deras liv. Detta görs utifrån fattiga människors perspektiv och med tydligt fokus på mänskliga rättigheter.

 

 

 

Senast uppdaterad 18 sep 2017, 08.35