Ambassadens personalJan Björklund
Ambassadör

CV Ambassador Björklund english.pdf

Stab

Linda Schwartz
Assistent till ambassadören
Administrativ handläggare

Kristina Nilsson
Protokollär och administrativ handläggare, översättare

Politiska sektionen

Niklas Wiberg 
Ministerråd
Ställföreträdande myndighetschef
Sektionschef

Maria Åkerlund De Francisco 
Ambassadråd

Susanna Tavazzi
Handläggare för politiska frågor 

Ada Berg Arbro
Praktikant

FN-sektionen

Pernilla Ivarsson
Ministerråd, Biträdande ständigt ombud till FAO
Sektionschef

Petter Nilsson
Ambassadråd, Biträdande ständigt ombud till WFP och IFAD 
Sektionschef

Lucas Lindfors
Programhandläggare - tjänstledig

Björn Strandberg
Programhandläggare - vikarie

Rebecka Ramstedt
Programhandläggare

Anna Ebadian
Praktikant

Sektionen för näringsliv, kultur och kommunikation

Maria Åkerlund De Francisco
Ambassadråd
Sektionschef

Malena Hessel
Handläggare för kommunikation, främjande och kultur

Anna Grind
Näringslivshandläggare

Benjamin Miller Olsson
Praktikant

Sektionen för konsulära frågor, administration och migration

Samuel Sandberg Bremell
Ambassadråd, Administrativ chef
Sektionschef

Gunilla Rödström
Tredje ambassadsekreterare, Arkivarie
Biträdande sektionschef

Elena Lindström
Kassör

Marita Carlsson
Administrativ handläggare, fastighetsfrågor

Susanne Bratt
Konsulär handläggare

Erika Johansson
Konsulär handläggare

Frida Brusén
Migrationshandläggare

Carl Löfvenborg
Administrativ assistent/chaufför

Försvarssektionen


Bengt Lundgren
Kommendör
Försvarsattaché
Sektionschef

Liselott Schweitz Felici
Assistent till försvarsattachén

Handelskontor Business Sweden

Per Jacobson
Handelssekreterare

Senast uppdaterad 26 jan 2023, 11.55