Ambassadens personalJan Björklund
Ambassadör

CV Ambassador Björklund english.pdf

Stab

Assistent till ambassadören
Administrativ handläggare

Protokollär och administrativ handläggare, översättare

Politiska sektionen

Ministerråd
Ställföreträdande myndighetschef
Sektionschef

Ambassadråd

Handläggare för politiska frågor 

Praktikant

FN-sektionen

Ministerråd, Biträdande ständigt ombud till FAO
Sektionschef

Ambassadråd, Biträdande ständigt ombud till WFP och IFAD 
Sektionschef

Programhandläggare

Programhandläggare

Praktikant

Sektionen för näringsliv, kultur och kommunikation

Ambassadråd
Sektionschef

Handläggare för kommunikation, främjande och kultur

Näringslivshandläggare

Praktikant

Sektionen för konsulära frågor, administration och migration

Ambassadråd, Administrativ chef
Sektionschef

Tredje ambassadsekreterare, Arkivarie
Biträdande sektionschef

Kassör

Administrativ handläggare, fastighetsfrågor

Konsulär handläggare

Konsulär handläggare

Migrationshandläggare

Administrativ assistent/chaufför

Försvarssektionen


Kommendör
Försvarsattaché
Sektionschef

Assistent till försvarsattachén

Handelskontor Business Sweden

Handelssekreterare

Senast uppdaterad 22 maj 2024, 11.39