Meny

Välkommen till Sveriges ambassad i Rom.

Ambassaden i Rom täcker Italien samt sidoackrediteringslandet San Marino. Dessutom ansvarar ambassaden för Sveriges relationer till de FN-organ som har säte i Rom – FAO, WFP och IFAD.

Italien är ett av de fyra stora EU-länderna med Europas tredje ekonomi och en befolkning av samma storlek som Frankrikes och Storbritanniens. Dessutom medlem såväl i EMU som NATO och "granne" till Europas krisområde på Balkan. Att bevaka och rapportera om förhållanden som är relaterade till Italiens engagemang i dessa gemensamma frågor liksom att söka stöd för svenska positioner är prioriterade uppgifter för ambassaden.
Hög prioritet har även att ytterligare aktivera de svensk-italienska relationerna på politiska, handelspolitiska och kulturella områden.
Ambassaden är därefter organiserad i ett antal huvuduppgifter:

  • Politisk och ekonomisk bevakning och rapportering
  • Sverige/näringsfrämjande/handel
  • EU-handelsfrågor/handelspolitik
  • Konsulära-/rättsfrågor
  • Administration

Ambassadens adress och öppettider, se Kontakt

I mycket allvarliga nödsituationer, som kräver omedelbar hjälp då ambassaden är stängd, kan Du ringa till ambassadens växel: +39 06 441 94100 för vidarekoppling till utrikesdepartementets konsulära jour i Stockholm.

På ambassadens hemsida kan du, under rubriken ”Hjälp till svenskar - Akut hjälp” få bra information och råd om hur du själv kan finna en lösning på ditt problem

Senast uppdaterad 10 okt 2017, 09.38