Välkommen till Italien

Italien är EU:s tredje största land med sina 60 miljoner invånare. Landet är världens åttonde största ekonomi och Europas näst största industrination. 700 000 svenskar besöker varje år Italien. Sveriges relationer med Italien är goda. Alla de stora svenska företagen finns i Italien.

Sveriges ambassad i Rom räknar sina anor till 1450-talet och är därmed äldst i världen. Birger Månsson sändes till Rom för att den svenska regeringen ville förbättra relationen med påven.

Ambassaden är idag även representation vid FN-organen i Rom: FAO, WFP och IFAD. Ambassadören är sidoackrediterad i San Marino.

Ambassaden är uppdelad i fem sektioner för olika ändamål:

  • Politisk sektion
  • FN-sektion
  • Sektion för näringsliv, kultur och kommunikation
  • Sektion för konsulärt, administration och migration
  • Försvarssektion

Ambassadens adress och öppettider, se Kontakt

I mycket allvarliga nödsituationer, som kräver omedelbar hjälp då ambassaden är stängd, kan Du ringa till ambassadens växel: +39 06 44194100 för vidarekoppling till utrikesdepartementets konsulära jour i Stockholm.

På ambassadens hemsida kan du, under rubriken ”Hjälp till svenskar - Akut hjälp” få bra information och råd om hur du själv kan finna en lösning på ditt problem

Senast uppdaterad 30 mar 2021, 10.36