Meny

Stor svensk närvaro på arkitekturbiennalen i Venedig 26 maj- 25 november 2018

Invigningsdagarna av arkitekturbiennalen i Venedig gick av stapeln förra veckan och Sverige är välrepresenterat på den viktigaste mötesplatsen för arkitektur i Europa.

I parken Serra dei Giardini som ligger i anslutning till biennalområdet pågår det svenska projektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect som innehåller en utställning om hållbar arkitektur och innovativa material i ett växthus från förra sekelskiftet, samt en specialbyggd paviljong som inrymmer en serie seminarier, workshops och samtal. Trä, innovation och Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen är de svenska teman i fokus och projektet är ett samarbete mellan Svenska Institutet, Sveriges Arkitekter, Svenskt Trä och Folkhem. 

Förra veckan invigdes även den nordiska paviljongen, ritad av norska arkitekten Sverre Fehn 1962, som är en hyllning till olika naturfenomen: ljuset, ljuden och materialen, vilka förts samman till en unik arkitekturupplevelse. 2018 års installation i den nordiska paviljongen bygger vidare på Fehns ursprungliga koncept och ställer frågor kring hur vår relation till naturen ser ut idag. Projektet är fortfarande under utveckling, men syftar till att både skapa en totalupplevelse för besökarna och en plats för möten och samtal under hela biennalen. Det nordiska bidraget har titeln Another Generosity och har utformats av den finska arkitekten Eero Lundén. Utställningens beställare är museicheferna för tre olika museer: Juulia Kauste från Finlands arkitekturmuseum, Nina Berre från norska Nationalmuseet för konst, arkitektur och design och Kieran Long från ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) i Stockholm.

ArkDes, som enda institution, var dessutom inbjuden att ställa ut i den prestigefyllda huvudutställningen på biennalen. Utställningen  är ett svar på ett stort internationellt intresse för arkitekten Sigurd Lewerentz (1885–1975), vars hela samling finns på ArkDes, och i utställningen Freestanding kopplas historiskt ritningsmaterial ur ArkDes samlingar samman med nyproducerade verk av arkitekten Petra Gipp och konstnären Mikael Olsson. 

ArkDes medverkar i ytterligare två projekt på biennalen: material ur ArkDes samlingar finns med i ett projekt för Freespace av den svenska arkitekten och professorn Elizabeth Hatz. Vatikanstatens paviljong Holy See, som cureras av Francesco Dal Co, innehåller material ur ArkDes stora Gunnar Asplund-samling.

På plats under invigningsdagarna fanns bland annat Statssekreterare Per Olsson Fridh och Svenska Institutets generaldirektör Annika Rembe.

 

 

Senast uppdaterad 28 maj 2018, 15.37