Ambassadens personal

Vid Sveriges ambassad i New Delhi arbetar ett 40-tal medarbetare uppdelat på sex sektioner. Mer information om varje sektion finns nedan.

Jan Thesleff
Sveriges ambassadör i Indien, sidoackrediterad i Maldiverna, Nepal och Sri Lanka, och Bhutan

Politiska sektionen
Den politiska sektionen ansvarar för rapportering och analys av den politiska utvecklingen i Indien och sidoackrediteringsländerna Nepal, Sri Lanka, Bhutan och Maldiverna, inklusive situationen avseende mänskliga rättigheter. Sektionen ansvarar för att planera och följa upp det politiska besöksutbytet. 

Ekonomiska sektionen
Ekonomiska sektionen ansvarar för handelsfrämjande verksamhet, ekonomisk- och handelspolitisk rapportering samt sverigefrämjande och kulturfrågor. Sektionen arbetar även med att planera och följa upp det ekonomiska besöksutbytet.

Administrativa  och konsulära sektionen
Den administrativa stödjer övriga ambassaden i allehanda praktiska och administrativa frågor. Sektionen har också en konsulär funktion och bistår  svenska medborgare till exmepel med pass.

Migrationssektionen
Migrationssektionen handlägger viseringsärenden samt ärenden rörande uppehålls- och arbetstillstånd. 

Innovations- och forskningskontoret
Regeringens innovations- och forskningskontor vid den svenska ambassaden i New Delhi ska långsiktigt och strategiskt främja svensk innovation, forskning och högre utbildning inom områden av betydelse för Sverige. Uppdraget är att stärka Sverige som en ledande kunskapsnation med ett av världens främsta innovationssystem. Verksamheten ska bidra till att attrahera internationella investeringar, kompetens och humankapital samt öka internationellt genomslag för svensk innovation, forskning och högre utbildning.

Försvarsavdelningen
Försvarsavdelningen ansvarar för bilaterala militära kontakter mellan svenska Försvarsmakten och Indien.

Ambassadens personal kan nås via ambassaden.new-delhi@gov.se 

Senast uppdaterad 07 apr 2024, 15.16