Ambassadens personal

Vid Sveriges ambassad i New Delhi arbetar ett 40-tal medarbetare uppdelat på fem sektioner. Mer information om varje enhet finnes nedan. Direkt e-post till ambassadens personal adresseras enligt: fornamn.efternamn@gov.se

Följande personer arbetar på Sveriges ambassaden i New Delhi:

Ambassadens ledning

Jan Thesleff
Sveriges ambassadör i Indien, sidoackrediterad i Sri Lanka och Maldiverna, och tillförordnad ambassadör i Bhutan och Nepal

Christian Kamill
Biträdande myndighetschef

Audrey D'Souza
Sekreterare till ambassadören

Sektion 1 - Politiska sektionen

Den politiska sektionen ansvarar för rapportering och analys av den politiska utvecklingen i Indien och sidoackrediteringsländerna Nepal, Sri Lanka, Bhutan och Maldiverna, inklusive situationen avseende mänskliga rättigheter. Sektionen ansvarar för att planera och följa upp det politiska besöksutbytet. 

Jonatan Klum Stelander 
Andre ambassadsekreterare, inrikespolitiska frågor samt Sri Lanka och Maldiverna

Johan Enerbäck
Andre ambassadsekreterare, utrikespolitiska frågor samt Nepal och Bhutan

Sektion 2 - Ekonomiska sektionen

Ekonomiska sektionen ansvarar för handelsfrämjande verksamhet, ekonomisk- och handelspolitisk rapportering samt sverigefrämjande och kulturfrågor. Sektionen arbetar även med att planera och följa upp det ekonomiska besöksutbytet.

Markus Lundgren
Ambassadråd

Emilia Lindén Guinez

Andre ambassadsekreterare

Shuchita Mehta
Handläggare press-, information- och kulturfrågor 

Biba Jasmine Kaur

Rådgivare hälsa- och miljöfrågor 

Sektion 3 - Konsulära och administrativa sektionen

Sektionen bistår med konsulär service, samt ansvarar för ambassadens administration.

Anna Areschoug
Ambassadråd, kanslichef

Elin Westher
Andre ambassadsekreterare, konsulärafrågor

Emma Hillberg
Tredje ambassadsekreterare, arkiv- och konsulärafrågor

Jyoti Tekchandani

Administratör, HR

Anjali Taneja

Administratör, ekonomi

Sektion 4 - Migrationssektionen

Migrationssektionen handlägger viseringsärenden samt ärenden rörande uppehålls- och arbetstillstånd. Migrationssektionen har Migrationsverket som huvudman. 

Ljiljana Cvitanovic Juric
Ambassadråd

Sara Osman
Andre ambassadsekreterare

Annika Lidmalm
Andre ambassadsekreterare

Sektion 5 - Innovations- och forskningskontoret

Regeringens innovations- och forskningskontor vid den svenska ambassaden i New Delhi ska långsiktigt och strategiskt främja svensk innovation, forskning och högre utbildning inom områden av betydelse för Sverige. Uppdraget är att stärka Sverige som en ledande kunskapsnation med ett av världens främsta innovationssystem. Verksamheten ska bidra till att attrahera internationella investeringar, kompetens och humankapital samt öka internationellt genomslag för svensk innovation, forskning och högre utbildning.

Per Arne Wikström
Innovations- och forskningsråd

Leena Kukreja
Innovations- och forskningshandläggare

Mini Nair
Sekreterare

Försvarsavdelningen

Försvarsavdelningen ansvarar för bilaterala militära kontakter mellan svenska Försvarsmakten och Indien. Försvarsattachén är även sidoackrediterad Afghanistan. Sektionen har Försvarsmakten som huvudman.

Johan Törnqvist
Försvarsattaché

Mini Nair
Sekreterare

 

Senast uppdaterad 17 maj 2021, 10.56