Ambassadens personal

Vid Sveriges ambassad i New Delhi arbetar ett 40-tal medarbetare uppdelat på fem sektioner. Mer information om varje sektion finns nedan. Direkt e-post till ambassadens personal adresseras enligt: fornamn.efternamn@gov.se

Följande personer arbetar på Sveriges ambassaden i New Delhi:

Ambassadens ledning

Jan Thesleff
Sveriges ambassadör i Indien, sidoackrediterad i Sri Lanka och Maldiverna, och tillförordnad ambassadör i Bhutan och Nepal

Christian Kamill
Biträdande myndighetschef

Audrey D'Souza
Sekreterare till ambassadören

Sektion 1 - Politiska sektionen

Den politiska sektionen ansvarar för rapportering och analys av den politiska utvecklingen i Indien och sidoackrediteringsländerna Nepal, Sri Lanka, Bhutan och Maldiverna, inklusive situationen avseende mänskliga rättigheter. Sektionen ansvarar för att planera och följa upp det politiska besöksutbytet. 

Johan Enerbäck
Andre ambassadsekreterare, utrikespolitiska frågor samt Nepal och Bhutan

Alireza Javaheri
Ambassadråd, inrikespolitiska frågor samt Sri Lanka och Maldiverna

Poonam Kapoor
Assistent

Sektion 2 - Ekonomiska sektionen

Ekonomiska sektionen ansvarar för handelsfrämjande verksamhet, ekonomisk- och handelspolitisk rapportering samt sverigefrämjande och kulturfrågor. Sektionen arbetar även med att planera och följa upp det ekonomiska besöksutbytet.

Markus Lundgren
Ambassadråd, sektionschef

Rebecca von Schreeb
Andre ambassadsekreterare

Shuchita Mehta
Handläggare press-, information- och kulturfrågor 

Biba Jasmine Kaur
Rådgivare hälsa- och miljöfrågor 

Indrani Mohanta
Assistent

Ella Sjöbeck
Handelsfrämjare

Sektion 3 - Konsulära och administrativa sektionen

Sektionen bistår med konsulär service, samt ansvarar för ambassadens administration.

Anna Areschoug
Ambassadråd, kanslichef

Annika Gille Williams
Ambassadråd

Emma Hillberg
Tredje ambassadsekreterare

Anjali Taneja
Administratör, kassör

Jyoti Tekchandani
Administratör, HR

Vikas Soni
Konsulär assistent

Sektion 4 - Migrationssektionen

Migrationssektionen handlägger viseringsärenden samt ärenden rörande uppehålls- och arbetstillstånd. Migrationssektionen har Migrationsverket som huvudman. 

Ljiljana Cvitanovic Juric
Ambassadråd, sektionschef

Bethel Aregawi
Andre ambassadsekreterare

Annika Lidmalm
Andre ambassadsekreterare

Sara Osman
Andre ambassadsekreterare

Sektion 5 - Innovations- och forskningskontoret

Regeringens innovations- och forskningskontor vid den svenska ambassaden i New Delhi ska långsiktigt och strategiskt främja svensk innovation, forskning och högre utbildning inom områden av betydelse för Sverige. Uppdraget är att stärka Sverige som en ledande kunskapsnation med ett av världens främsta innovationssystem. Verksamheten ska bidra till att attrahera internationella investeringar, kompetens och humankapital samt öka internationellt genomslag för svensk innovation, forskning och högre utbildning.

Per Arne Wikström
Innovations- och forskningsråd

Geeny Shaju
Innovations- och forskningshandläggare

Mini Nair
Assistent

Försvarsavdelningen

Försvarsavdelningen ansvarar för bilaterala militära kontakter mellan svenska Försvarsmakten och Indien. Försvarsattachén är även sidoackrediterad Afghanistan. Sektionen har Försvarsmakten som huvudman.

Per Galvér
Försvarsattaché

Mini Nair
Assistent

 

Senast uppdaterad 21 aug 2023, 12.02