Kontakt

Postadress

Utrikesdepartementet
Kansliet för stöd till mindre utlandsmyndigheter (UD KSU)
103 39 STOCKHOLM

Tel

+46 8 405 10 00

Fax

+46 8 723 11 76

E-post

sbs.malta.heliga-stolen@gov.se