Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Guatemala City

Sveriges ambassadör i Guatemala är sedan 2020 Hans Magnusson. Ambassadören är också sidoackrediterad till Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua och Panama, vilket innebär att ambassadens myndighetsuppdrag omfattar även dessa länder. På ambassaden arbetar 21 personer, varav fyra är utsända från Utrikesdepartementet och tre från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Ambassadens uppgift är att representera Sverige och den svenska regeringen i verksamhetsländerna och främja Sveriges intressen. I ambassadens verksamhet ingår bland annat handelsfrämjande, kultur- och Sverigefrämjande, konsulära ärenden samt bevakning av den politiska utvecklingen, mänskliga rättigheter och ekonomi. Sverige bedriver även bilateralt utvecklingssamarbete med Guatemala, med fokus på områden som demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat, samt inkluderande ekonomisk utveckling. 

 

Senast uppdaterad 24 maj 2024, 12.05