Meny

Praktiktjänstgöring vid ambassaden i Athen

Sveriges ambassad i Athen erbjuder vanligtvis varje höst- och vårtermin en praktikplats motsvarande en termins studier, ca 20 veckor, till en student med svenskt medborgarskap som är inskriven vid svenskt eller utländskt universitet/högskola. Sommarpraktik erbjuds inte.

Ingen praktiktjänstgöring hösten 2020 och våren 2021 

På grund av det rådande läget med coronaviruset har Utrikesdepartementet beslutat att inte erbjuda praktikplatser vid utlandsmyndigheterna under hösten 2020 eller våren 2021.

För ytterligare information, kontakta ambassaden per e-post: ambassaden.athen@gov.se

Senast uppdaterad 23 mar 2020, 13.42