Alternate Text

Sveriges ambassadAthen, Grekland

Lokal tid 12:34

Välkommen till den svenska ambassaden i Athen, Grekland

Ambassadens uppgift är att representera Sverige i Grekland och främja relationerna mellan Sverige och Grekland.

Ambassaden bevakar och rapporterar om den politiska och ekonomiska utvecklingen i Grekland.

Ambassaden främjar handel mellan Sverige och Grekland i samarbete med Business Sweden. Ambassaden främjar även turism och kulturutbyte länderna emellan samt medverkar till att stärka bilden av, och öka kunskapen om, Sverige i Grekland.

Ambassaden utövar konsulärt arbete vad beträffar de ca 850 000 svenska medborgare som årligen besöker Grekland, liksom de svenska medborgare som är permanent bosatta i Grekland.

Senast uppdaterad 05 nov 2021, 15.45