Praktik på ambassaden HT2023

Nu kan du söka praktik på ambassaden i Paris för HT2023!

Ambassaden i Paris erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till handledd praktik under högst en termin vid enheten för politiska och ekonomiska frågor och enheten för press, information och kommunikation. Två till tre praktikanter söks för 20 veckor under HT 2023, med tillträde under september.  Exakt tidsperiod bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden.

Uppgifter under praktiken

Praktik på enheten för politiska och ekonomiska frågor

Praktikanten följer arbetet på ambassadens enhet för politiska och ekonomiska frågor med bevakning och analys av fransk inrikespolitik, ekonomi, utrikespolitik och EU-politik inom några valda områden, bidrar till rapporter, PM och underlag inom nämnda områden, deltar i ambassadens interna möten och externa möten och seminarier samt bidra till ambassadens främjandearbete, förberedelser av besöksprogram, genomförande av besök m.m. Vidare kan praktikanten få bidra till sammanställningar av uppgifter om Sverige och svensk politik i olika frågor. Praktikanten får även i möjligaste mån lära känna ambassadens övriga verksamhetsgrenar.

Praktik på enheten för press, information och kommunikation

Praktikanten deltar i arbetet med ambassadens externa informationsarbete, med stort fokus på offentlig diplomati och utvecklingen av våra digitala kommunikationskanaler (hemsida, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Youtube samt vår podcast på Soundcloud). Utöver detta är praktikanten delaktig i det löpande pressarbetet och bevakningen av vad som skrivs om Sverige i franska medier, samt besvarar inkommande frågor från allmänheten i diverse ärenden. Praktikanten deltar också i olika projektgrupper för planering och genomförande av seminarier, events och mottagningar som en del av vårt främjandearbete. Det kan också ges tillfälle att bekanta sig med arbetet på ambassadens enhet för politiska och ekonomiska frågor.

Din bakgrund och kompetens
Du som söker ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola eller utländskt universitet/högskola under hela praktikperioden. Praktiken ska utgöra en del av en pågående utbildning som leder till examen. Enstaka fristående praktikkurser som inte ingår i något program som leder till examen är inte godkända. Praktiken omfattar maximalt en termin och genomförs på heltid. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Som praktikant vid ambassaden måste du kunna visa att du har giltig försäkring. Praktikanten måste själv ordna sitt boende i Paris.

Mycket goda kunskaper i franska krävs.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av, eller göras i anslutning till, en pågående utbildning som leder till examen.

För att göra praktik hos oss behöver du själv säkerställa att du uppfyller eventuella krav, t.ex. på vaccination mot covid-19, som kan gälla för inresa i det aktuella landet. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker hur praktiken kopplar till din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.se

Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta ambassaden.paris@gov.se

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m.m. framgår senast den 30 mars 2023. Ansök via vårt rekryteringsverktyg.

För information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

Senast uppdaterad 21 sep 2022, 14.41