Meny

Praktik på ambassaden

Ambassaden i Paris erbjuder universitets- och högskolestuderande möjlighet till praktik under högst en termin vid enheten för politiska och ekonomiska frågor och enheten för press, information och kommunikation. Två till tre praktikanter söks för 20 veckor under VT 2020, med tillträde under januari. Sista ansökningsdag är 10 oktober.

Praktik på enheten för politiska och ekonomiska frågor

Praktikanten följer arbetet på ambassadens enhet för politiska och ekonomiska frågor med bevakning och analys av fransk inrikespolitik, ekonomi, utrikespolitik och EU-politik inom några valda områden, bidrar till rapporter, PM och underlag inom nämnda områden, deltar i ambassadens interna möten och externa möten och seminarier samt bidra till ambassadens främjandearbete, förberedelser av besöksprogram, genomförande av besök m.m.

Vidare kan praktikanten få bidra till sammanställningar av uppgifter om Sverige och svensk politik i olika frågor.

Praktikanten får även i möjligaste mån lära känna ambassadens övriga verksamhetsgrenar.

Praktik på enheten för press, information och kommunikation

Praktikanten deltar i arbetet med ambassadens externa informationsarbete, med stort fokus på offentlig diplomati och utvecklingen av våra digitala kommunikationskanaler (hemsida, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube samt vår podcast på Soundcloud).

Utöver detta är praktikanten delaktig i det löpande pressarbetet och bevakningen av vad som skrivs om Sverige i franska medier, samt besvarar inkommande frågor från allmänheten i diverse ärenden. Praktikanten deltar också i olika projektgrupper för planering och genomförande av seminarier, events och mottagningar som en del av vårt främjandearbete. Det kan också ges tillfälle att bekanta sig med arbetet på ambassadens enhet för politiska och ekonomiska frågor.

Din bakgrund och kompetens
Du som söker ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola eller utländskt universitet/högskola under hela praktikperioden. Praktiken ska utgöra en del av en pågående utbildning som leder till examen. Enstaka fristående praktikkurser som inte ingår i något program som leder till examen är inte godkända. Praktiken omfattar maximalt en termin och genomförs på heltid. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Som praktikant vid ambassaden måste du kunna visa att du har giltig försäkring. Praktikanten måste själv ordna sitt boende i Paris. Ett tips är att kontakta Svenska Studenthemmet.
Mycket goda kunskaper i franska krävs.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier.
För att arbeta inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.
För mer information om ambassaden, se HÄR 

 Är du intresserad?
Vill du veta mer om praktiken, kontakta, ambassaden.paris@gov.se
Tacksam om du anger i rubriken på din ansökan till vilken enhet du söker. Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m m framgår (motsv) senast den 10 oktober 2019.

Ansök via vårt rekryteringsverktyg REACHMEE genom att klicka HÄR

Senast uppdaterad 06 feb 2018, 10.10