Praktik på ambassaden VT2024

Nu är det dags att söka praktik hos oss inför VT2024!

Ambassaden i Paris erbjuder fransktalande universitets- och högskolestuderande möjlighet till handledd praktik under en termin vid enheten för politiska och ekonomiska frågor och enheten för press, information och kommunikation. Två till tre praktikanter söks för 20 veckor under VT2024, med tillträde under januari. Exakt tidsperiod bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden.

Praktik på enheten för politiska och ekonomiska frågor

Praktikanten följer arbetet på ambassadens enhet för politiska och ekonomiska frågor med bevakning och analys av fransk inrikespolitik, ekonomi, utrikespolitik och EU-politik inom några valda områden, bidrar till rapporter, PM och underlag inom nämnda områden, deltar i ambassadens interna och externa möten och seminarier samt bidrar till ambassadens främjandearbete, förberedelser av besöksprogram, genomförande av besök m.m.

Vidare kan praktikanten få bidra till sammanställningar av uppgifter om Sverige och svensk politik i olika frågor.

Praktikanten får även i möjligaste mån lära känna ambassadens övriga verksamhetsgrenar.

Praktik på enheten för press, information och kommunikation

Praktikanten deltar i arbetet med ambassadens externa informationsarbete, med stort fokus på offentlig diplomati och utvecklingen av våra digitala kommunikationskanaler (hemsida, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram och Youtube). Utöver detta är praktikanten delaktig i det löpande pressarbetet och bevakningen av vad som skrivs om Sverige i franska medier, samt besvarar inkommande frågor från allmänheten i diverse ärenden.

Praktikanten deltar också i olika projektgrupper för planering och genomförande av seminarier, events och mottagningar som en del av vårt främjandearbete. Det kan också ges tillfälle att bekanta sig med arbetet på ambassadens enhet för politiska och ekonomiska frågor.

Din bakgrund och kompetens

Du som söker ska ha mycket goda kunskaper i franska språket, vara inskriven som student vid ett svenskt eller utländskt universitet/högskola under hela praktikperioden. Praktiken görs inom ramen för, eller i anslutning till, en utbildning som leder till examen. Enstaka fristående praktikkurser som inte ingår i något program som leder till examen är inte godkända.

Praktiken omfattar en termin och genomförs på heltid. Ekonomisk ersättning eller andra förmåner utgår inte. Som praktikant vid Ambassaden måste du kunna visa att du har giltig försäkring. Praktikanten måste själv ordna sitt boende i Paris.

Övrigt

Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av, eller göras i anslutning till, en pågående utbildning som leder till examen.

För att göra praktik hos oss behöver du själv säkerställa att du uppfyller eventuella krav som kan gälla för inresa i det aktuella landet. Vid försämrad lägesbild i regionen kan praktiken komma att avbrytas i förtid. UD eller utlandsmyndigheten står inte för några eventuella kostnader detta kan medföra för praktikanten.

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver syftet med praktiken samt varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker hur praktiken kopplar till din utbildning. Fördelning av praktikplatserna görs efter intervju.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder). Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ANSÖKNINGSFORMULÄRET

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.se

Vill du veta mer om praktiken, kontakta ambassaden.paris@gov.se          

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m.m. framgår senast den 12 oktober 2023.

Ansök via vårt rekryteringsverktyg genom att klocka här (samma länk som ovan).

Välkomna!

 

Senast uppdaterad 21 sep 2022, 14.41