Margot Wallström besöker Paris 18 maj

17 maj 2018

Utrikesministern besöker Paris för att delta vid lanseringen av Global Deals flaggskeppsrapport “Building trust in a changing world of work” på OECD:s högkvarter. Vid besöket deltar utrikesministern även i ett möte inom det internationella partnerskapet mot straffrihet för kemvapenanvändning. Hon håller också ett anförande om EU och utrikespolitiken på EU-kommissionens kontor.

Utrikesministern deltar den 18 maj vid lanseringen av rapporten “Building trust in a changing world of work – the Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth Flagship report”. Global Deal är ett globalt partnerskap med det långsiktiga målet att fler ska få ta del av globaliseringens fördelar. Partnerskapet fokuserar på social dialog och goda arbetsmarknadsrelationer för att främja jämlikhet, ökad produktivitet och inkluderande tillväxt. Lanseringen sker på OECD:s högkvarter tillsammans med Frankrikes arbetsmarknadsminister Muriel Pénicaud, OECD:s generalsekreterare Angel Gurría och ILO:s vice generaldirektör Moussa Oumarou. Deltar gör även Sharan Burrow, generalsekreterare för internationella fackföreningskonfederationen (ITUC), och Emmanuelle Wargon från det franska företaget Danone, som båda dessutom är seniora rådgivare till Global Deal.

Utrikesministern deltar också i ett möte på ministernivå i det ”Internationella partnerskapet mot straffrihet för kemvapenanvändning”, på inbjudan av Frankrikes utrikesminister. Mötet äger rum i ljuset av flera rapporter om användning av kemvapen. En ministerdeklaration om vikten av ansvarsutkrävande ska antas.

Under besöket håller utrikesministern även ett anförande om EU och utrikespolitiken med titeln ”What role for the EU in a worrisome world?” på EU-kommissionens kontor i Paris. Talet pekar bland annat på vikten av att stärka EU som global aktör för att uppnå fred och säkerhet, och för att möta utmaningar i vårt närområde.     

Senast uppdaterad 17 maj 2018, 15.16