Sverige och Kanada i rundabordssamtal om feministisk utrikespolitik

05 mar 2018

För att uppmärksamma den internationella kvinnodagen tar Sverige initiativ till att tillsammans med Kanada arrangerar ett gemensamt rundabordssamtal på det kanadensiska residenset i Paris den 6 mars. Den svenska regeringens feministiska utrikespolitik och Kanadas arbete för att främja kvinnors ekonomiska ställning inom G7 och inom utvecklingsbistånd ska diskuteras.

Sveriges och Kanadas ambassadörer Veronika Wand-Danielsson och Isabelle Hudon medverkar i rundabordssamtalen, liksom Birgitta Holst-Alani, tidigare svensk ambassadör och rådgivare till FN:s sändebud för Syrien.

-Frankrike stärker nu arbetet på jämställdhetsområdet och lyfter ofta fram Sverige som förebild. Tillsammans med Kanada önskar vi visa på de framgångar vi gemensamt uppnått i våra respektive länder, men också peka på det viktiga arbete som fortsatt ligger framför oss för att uppnå full jämställdhet, såväl politiskt, ekonomiskt som socialt, säger Veronika Wand-Danielsson.

Birgitta Holst-Alani, som representerar Sveriges nätverk för kvinnliga medlare, kommer att tala om sitt arbete för att främja ökat deltagande av kvinnor i internationella fredsprocesser. På mötet deltar också representanter för franska utrikes- och social- och försvarsdepartementen, ett antal ledamöter från Nationalförsamlingen och feministiska aktivister från civila samhället.

Klicka HÄR för att förlja direktsändningen av seminariet på Facebook den 6 mars kl. 16.30

Senast uppdaterad 06 mar 2018, 15.41