Statsminister Magdalena Andersson deltar vid informellt toppmöte i Europeiska rådet

10 mar 2022

Den 10-11 mars träffas EU:s stats- och regeringschefer för ett informellt möte i Europeiska rådet i Versailles, Frankrike.

På dagordningen står bland annat diskussioner om att stärka EU-ländernas motståndskraft och försvarsförmåga, göra oss mindre beroende av ryska fossilbränslen och se över hur vi kan stärka EU:s ekonomi och konkurrenskraft på sikt.

Senast uppdaterad 10 mar 2022, 15.30