Fransk-svenska innovationspartnerskapet

Klimathot, åldrande befolkning och digitalisering ställer nya krav på samarbeten över landsgränser. Genom att ta hjälp av varandras styrkor och arbeta tillsammans för att främja innovationer och ny teknik kan Frankrike och Sverige öka möjligheterna att möta dessa utmaningar.

Frankrike och Sverige har skapat ett strategiskt partnerskap för innovation, digital omvandling och gröna lösningar, med målet att leverera en ljusare, hållbarare framtid för våra medborgare. Partnerskapet ska bidra till hållbar tillväxt, innovativa lösningar, nya affärsmodeller och nya kompetenser, och därigenom skapa nya jobb.

Partnerskapet förväntas leda till att länderna tillsammans kommer att kunna driva på utvecklingen på en rad områden där det finns gemensamma intressen, både på EU-nivå och i internationella forum. Avtalet öppnar upp för fortsatt och utökat samarbete mellan franska och svenska företag och fördjupar redan befintliga relationer. Båda länderna har ett starkt engagemang i klimatfrågorna. Därför är gröna lösningar för transport, ren energi samt smarta städer och grön finansiering för klimattålig ekonomi samarbetsområden. Båda länderna är även hemvist för världsledande företag som leder utvecklingen inom den digitala transformation vi står inför.

Partnerskapet ger möjlighet att ta till vara världsklasskompetensen hos dessa digitala företag och start-ups. Genom läkemedels- och miljöinnovationer främjas ett hälsosammare livsstilsval för ländernas medborgare.

Fyra områden

Partnerskapet bygger på den innovativa kapaciteten mellan aktörer från bland annat offentlig sektor, akademi och privat näringsliv och omfattar fyra områden:

1: Gröna lösningar för transporter, ren energi och smarta städer

Vi ska fokusera på att utveckla innovativa lösningar för våra städer och samhällen som tar itu med nya miljöförhållanden. Detta kommer att kräva minskade växthusgasutsläpp från transportsektorn och lösningar för att bygga gröna, inkluderande och hållbara städer.

2: Grön finansiering för klimattåliga ekonomier

Vi ska fokusera på att utveckla verktyg för att finansiera övergången till klimattåliga ekonomier med låga koldioxidutsläpp, uppfylla målen i Parisavtalet och utveckla en lämplig ram som gör det möjligt för företag och finansiella institutioner att tänka grönt så snabbt som möjligt.

3: Digital omvandling, smart industri och startups

Vi ska fokusera på att kombinera kompetens och kvalitet från europeisk forskning med världsledande franska och svenska företag och innovativa startups som är verksamma inom en rad olika områden, däribland digitalisering, automatisering, robotteknik, it och telekommunikation för att leda den nödvändiga omvandlingen till ett hållbart samhälle.

4: Innovation inom hälsa och Life Sciences

Vi ska fokusera på att erbjuda våra medborgare aktiva och hälsosamma liv – från barndom till ålderdom. Innovationer ska locka fram lösningar inom innovativa läkemedel, medicinteknik, e-hälsa, nutrition och mikrobiom och miljömedicin.

Läs mer om Sverige och innovation HÄR

Kontaktpersoner:
Åsa Hjelt, Sveriges ambassad Paris
Cecilia A Nilsson, Näringsdepartementet

 

Senast uppdaterad 04 jan 2024, 12.12