Välkommen till Sveriges ambassad i Helsingfors

Sveriges ambassad i Helsingfors har till uppgift att representera Sverige och den svenska regeringen i Finland och att främja Sveriges intressen. Sverige har ett generalkonsulat i Mariehamn och 12 honorärkonsulat på olika håll i landet. Ambassaden ligger vid Salutorget i hjärtat av Helsingfors, granne med Presidentens slott, Högsta domstolen och Stadshuset. Det markerar de nära banden mellan Finland och Sverige.

Det finns inte något annat land med vilket Sverige har så nära relationer som med Finland. Därför är uppdraget som Sveriges ambassadör i Finland särskilt hedrande. Under min karriär som svensk diplomat har det blivit åtskilliga besök i Finland. Nu ser jag fram mot att få leva och verka i Finland och lära mig mer om detta vackra land.

De historiska banden är starka och sexhundra års gemenskap genomsyrar onekligen samarbetet mellan våra länder. Själv har jag en lite annorlunda koppling till Finland. Jag härstammar från en gammal sjökaptenssläkt från Onsala. På 1700-talet seglade sjöbefäl från släkten Clase för det stora handelshuset Sederholm i Helsingfors och senare seglade sjöbefäl även för redare i Borgå. Det är lite av ett sammanträffande att den svenska ambassaden ligger nästan vägg i vägg med Sederholms hus.

Idag är det närmare 250 000 personer av Sveriges befolkning som är födda i Finland eller har finskt medborgarskap. Dessutom är det nästan lika många som har minst en förälder som är född i Finland. I Finland är det drygt 5 procent av befolkningen som är registrerad som svenskspråkig. Det svenska språket är ett av de två nationalspråken i Finland samtidigt som finska är ett av Sveriges erkända minoritetsspråk.

Finland är fortsatt en av Sveriges viktigaste handelspartners. Det finns närmare 1 200 svenska företag och dotterbolag i Finland. Motsvarande finns det nästan 900 finska företag i Sverige, vilket betyder drygt 63 000 arbetstillfällen. Under de senaste decennierna har vi sett flera stora företagssammanslagningar, såsom TeliaSonera, StoraEnso och SSAB och det finska stålbolaget Rautaruukki.

De nära förbindelserna mellan Finland och Sverige är tydliga också i EU-samarbetet, i FN-frågor, i det nordiska och nordisk-baltiska samarbetet, men även i samarbetet i vårt gemensamma närområde. Det gäller inte minst Östersjön, Arktis och Barentsområdet, liksom inom säkerhets- och försvarspolitik.

Sveriges försvarssamarbete fortsätter att fördjupas och den svenska riksdagens beslut om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland som togs den 8 september 2020 måste anses vara historiskt.

Som Sveriges ambassadör i Finland hoppas jag att tillsammans med mina kolleger på ambassaden verka för att ytterligare stärka det redan nära samarbetet mellan våra länder där säkerhetspolitik, klimatinsatser, högteknologi, innovation, forskning och kultur står i centrum. Jag ser fram mot ett nära samarbete med finska universitet och vill verka för ett utökat akademiskt utbyte mellan Sverige och Finland.


Nicola Clase
Sveriges ambassadör

Ambassadör Nicola Clase
Ambassadör Nicola Clase

Ambassadens personal

På Sveriges ambassad i Helsingfors arbetar följande personer.

Ambassadens personal
Foto på ambassadfastigheten från 1921.

Ambassadbyggnadens historia

Ambassadbyggnadens historia går tillbaka till början av 1800-talet.

Ambassadens historia