Meny

Välkommen till Sveriges ambassad i Helsingfors

Sveriges ambassad i Helsingfors har till uppgift att representera Sverige och den svenska regeringen i Finland och att främja Sveriges intressen. Sverige har ett generalkonsulat i Mariehamn och 16 honorärkonsulat på olika håll i landet.

Sveriges ambassad ligger vid Salutorget i hjärtat av Helsingfors, granne med presidentens slott, Högsta Domstolen och Stadshuset. Det markerar de nära banden mellan Finland och Sverige.

Våra båda länder har en flera sekler lång gemensam historia. I Sverige bor hundratusentals finländare och många rikssvenskar har rötter eller släkt i Finland. Min farmor var finska, träffade min från Sverige utvandrade farfar i Finland och födde min pappa i Helsingfors. Min mor, som var enda barnet, fick dessutom en ”syster” i form av ett finskt krigsbarn, till livslång glädje.

I Finland talas svenska som ett av de två nationalspråken och i Sverige finska som det största av våra nationellt erkända minoritetsspråk. Den kulturella påverkan är ömsesidig och det kulturella utbytet mångsidigt.

De många företagsfusionerna har ytterligare stärkt banden. Samarbetet mellan våra försvarsmakter har tagit viktiga steg framåt. I EU och FN uppträder vi ofta tillsammans för att få gehör för våra gemensamma intressen och värderingar.

Finland och Sverige står idag närmare varandra än någonsin under de senaste 200 åren. Vi behöver varandra för att kunna hävda oss i en värld, där konkurrensen hårdnar.

Under mina 30 år som diplomat har jag på olika håll i världen verkat för ett närmare nordiskt samarbete.  Som Sveriges ambassadör i Finland hoppas jag tillsammans med min hustru Åsa och med mina medarbetares hjälp kunna fortsätta detta arbete och medverka till att ytterligare fördjupa de redan nära relationerna mellan våra båda länder.

Anders Ahnlid
Sveriges ambassadör

Senast uppdaterad 11 dec 2017, 15.24