Meny

Praktikant till Sveriges ambassad i Nicosia höstterminen 2019

Ambassaden i Nicosia erbjuder en spännande arbetsmiljö, där praktikanten dels kommer att få tillfälle att lära sig om den breda verksamheten på ambassad, dels fokusera på något eller några fördjupningsområden. Ambassadens politiska arbete kretsar till stor del kring de fredsansträngningar som äger rum på den delade ön.

Uppgifter under praktiken
Genom att delta i ambassadens löpande arbete kommer praktikanten lära känna utlandsmyndighetens samtliga verksamhetsgrenar och därigenom få en god uppfattning om form och innehåll i svensk utrikesrepresentation. Ambassadens verksamhet innefattar främst inrikespolitisk rapportering, EU-rapportering, Sverigefrämjande, samt hantering av konsulära ärenden. Särskilt fokus läggs vid fredsansträngningarna på Cypern, där Sverige har en särskild roll genom den Religiösa Dialogen (the Religious Track of the Cyprus Peace Process) under ambassadens egid.  

Den handledda praktiken innefattar bland annat att förbereda rapporter, PM och underlag inom områden som politik, fredsbyggande, ekonomi och EU-frågor. Praktikanten förväntas även att bidra till ambassadens arbete inom Sverigefrämjande och kommunikation/sociala medier, samt delta i informationsmöten, seminarier och konferenser för ambassadens räkning. Tillfälle kommer att ges att särskilt följa och analysera ett eller ett par tematiska frågor av särskilt intresse för ambassaden. Inom dessa fokusområden, som identifieras i samråd med praktikanten, kommer praktikanten även självständigt få sammanställa en eller ett par ambassadrapporter.

Arbetsuppgifterna kan variera något beroende på praktikantens profil samt ambassadens rådande uppgifter och fokus.

Din bakgrund och kompetens
Du som söker måste vara svensk medborgare och ha ett universitet eller en högskola som huvudman.

Praktikanten bör ha mycket goda kunskaper i engelska. Kunskaper i grekiska eller turkiska är meriterande, men inte en nödvändighet. Kunskaper om Cypern och/eller fredsbyggande insatser är meriterande.

Svenska studenter vid utländska universitet är välkomna att söka. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs i utbildningen ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier.

För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).

Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om praktiken, kontakta Peter Kvist på telefon +357 2245 8088 eller email peter.kvist@gov.se.

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m m framgår (motsv) senast den 25 mars 2019. Ansök via vårt rekryteringsverktyg.

Ansök  via rekryteringsverktyget ReachMe här.

Senast uppdaterad 27 feb 2018, 13.44