Alternate Text

Sveriges ambassadNicosia, Cypern

Lokal tid 22:45

Praktik på Sveriges ambassad i Nicosia

Sveriges ambassad i Nicosia erbjuder normalt praktikplats varje vår- och hösttermin. Som praktikant deltar du i ambassadens löpande verksamhet och får en god och allsidig inblick i verksamheten vid en svensk utlandsmyndighet. Ambassaden erbjuder en spännande arbetsmiljö, där praktikanten dels kommer att få tillfälle att lära sig om den breda verksamheten på ambassad, dels fokusera på något eller några fördjupningsområden. Ambassadens politiska arbete kretsar till stor del kring de fredsansträngningar som äger rum på den delade ön.

Uppgifter under praktiken
Genom att delta i ambassadens löpande arbete kommer praktikanten lära känna utlandsmyndighetens samtliga verksamhetsgrenar och därigenom få en god uppfattning om form och innehåll i svensk utrikesrepresentation. Ambassadens verksamhet innefattar främst inrikespolitisk rapportering, EU-rapportering, Sverigefrämjande, samt hantering av konsulära ärenden. Särskilt fokus läggs vid fredsansträngningarna på Cypern, där Sverige har en särskild roll genom den Religiösa dialogen under ambassadens egid The Religious Track of the Cyprus Peace Process.

Den handledda praktiken innefattar bland annat att förbereda rapporter, PM och underlag inom områden som politik, fredsbyggande, ekonomi och EU-frågor. Praktikanten förväntas även att bidra till ambassadens arbete inom Sverigefrämjande och kommunikation/sociala medier. Tillfälle kommer att ges att särskilt följa och analysera ett eller ett par tematiska frågor av särskilt intresse för ambassaden. Inom dessa fokusområden, som identifieras i samråd med praktikanten, kommer praktikanten även självständigt få sammanställa en eller ett par ambassadrapporter.

Arbetsuppgifterna kan variera något beroende på praktikantens profil samt ambassadens rådande uppgifter och fokus.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

Lediga praktikplatser annonseras ut via Regeringskansliet.

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng m.m. framgår senast den 28 mars 2024. Ansök via vårt rekryteringsverktyg.

Ansökan endast via rekryteringsverktyget på Regeringskansliets hemsida.

 

 

 

Senast uppdaterad 13 mar 2024, 09.26