Alternate Text

Sveriges ambassadNicosia, Cypern

Lokal tid 14:21

Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Nicosia, Cypern 

Sverige öppnade ambassad i Nicosia år 2004, samma år som Republiken Cypern blev medlem i Europeiska Unionen (EU). Ambassaden ligger strax utanför Nicosias gamla stadsmurar, i ”Severis-byggnaden” på 9. Arch. Makarios III avenyn i centrala Nicosia. Totalt arbetar sju personer på ambassaden, varav tre utsända diplomater och fyra lokalanställda. Ambassaden är samlokaliserad med Finlands ambassad. 

 

Ambassadens uppgift är att företräda Sverige och främja svenska intressen i Cypern. Som medlemmar i EU har Sverige och Cypern en naturlig plattform för samarbete. Sverige har också ett långvarigt bilateralt engagemang i Cypern, inte minst vad gäller att stödja fred, återförening, kontakter och ömsesidig förståelse mellan öns befolkningsgrupper. Ett framstående svenskt bidrag är de 25.414 svenskar som har tjänstgjort inom FN:s fredsbevarande styrka UNFICYP mellan 1964 och 1993.

 

En annan central del i ambassadens arbete är The Religous Track of the Cyprus Peace Process (RTCYPP), som är ett förtroendeskapande initiativ med fokus på mänskliga rättigheter och dialog mellan Cyperns religiösa ledare. Initiativet har bland annat faciliterat flera gemensamma uttalanden av de religiösa ledarna till stöd för fred och försoning. Det har även möjliggjort förtroendeskapande projekt, inte minst förbättrat tillträde till religiösa platser på öns båda sidor.

Ambassaden verkar även för handels- och kulturfrämjande, samt arbetar med konsulära spörsmål. Över 100 000 svenskar besöker Cypern årligen.

 

 
Senast uppdaterad 09 sep 2020, 11.40