Representationsavtal för Schengenviseringar

24 aug 2021

Sverige representerar åter Finland för Schengenviseringar i Colombia och Bolivia fr.o.m. 1 september. Sedan tidigare har även Island återupptagit viseringsrepresenationsavtal med Sverige i Colombia, Ecuador och Bolivia.

Från den 1 september kan medborgare som behöver Schengenvisering för att resa till Finland åter ansöka om visum vid VFS kontor i La Paz och Bogota. Besluten fattas av Sveriges ambassad i Bogota som åter representerar Finland och Island i viseringsärenden för resor som inte varar mer än 90 dagar.

För mer information:

 

 

Senast uppdaterad 24 aug 2021, 13.43