Studera i Sverige

Om du kommer från ett land utanför EU och planerar att studera mer än tre månader i Sverige behöver du uppehållstillstånd.

Om du studerar under en period på mindre än tre månader kan du behöva visum.

Lista över länder vars medborgare behöver ha visum

Ansökan

Det snabbaste och enklaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd för att studera vid universitet och högskolor i Sverige är att ansöka online på Migrationsverkets hemsida.

Elektronisk ansökan på Migrationsverkets hemsida

Om du inte kan eller vill lämna in en elektronisk ansökan, eller vill söka andra studier än universitet eller högskola, ska du lämna in ansökningshandlingarna personligen på svenska ambassaden.

Tillämpliga standarder och nödvändig dokumentation

För att få uppehållstillstånd för studier måste du ha blivit antagen till heltidsstudier, ha tillräckliga resurser för att försörja dig och ha ett giltigt hemlandspass. Uppehållstillståndet måste ha beviljats ​​innan du reser till Sverige.

Universitetet eller högskolan kan ta ut en avgift för studierna, delvis i förskott. För mer information, kontakta motsvarande universitet eller högskola.

Om du är intresserad av högre studier i Sverige hittar du detaljerad information på Studien i Sveriges hemsida.

Platsstudie i Sverige

Medlemmar av familjen

En familjemedlem (exempelvis make/maka eller ogifta barn under 18 år) kan få uppehållstillstånd samtidigt som studenten, så länge gällande krav är uppfyllda. Familjemedlemmar som får uppehållstillstånd behöver också ett uppehållstillståndskort (se ovan).

Läs mer om uppehållstillstånd för familjemedlemmar på Migrationsverkets hemsida.

Tillstånd för familj till den som studerar - Migrationsverket

Senast uppdaterad 11 dec 2023, 14.16