Uppehållstillstånd

Information om uppehållstillstånd för att studera, arbeta eller bo med någon i Sverige.

02 nov 2023

Förändringar i migrationshanteringen i regionen

Migrationsverket i Sverige har beslutat att från och med den 1 november 2023 ska svenska ambassaden i Bogotá ansvara för migrationsärenden från Mexico, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica och Belize. Du kan kontakta svenska ambassaden i Bogotá på följande e-postadress ambassaden.bogota-migration@gov.se.