Bo med någon i Sverige

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du uppehållstillstånd.

Om du eller släktingen i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige) gäller andra regler. En nära anhörig betraktas till exempel som make, sambo eller ett minderårigt barn.

Ansökan

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är online på Migrationsverkets hemsida. Elektroniska ansökningar skickas direkt till Migrationsverket och hanteras mer skyndsamt än pappersansökningar.

Elektronisk ansökan på Migrationsverkets hemsida

Om du inte kan använda den elektroniska ansökan så kan du lämna in ansökningsunderlaget personligen på svenska ambassaden. För att göra detta måste du skriva ett mejl till oss och boka ett personligt möte - ambassaden.bogota-migration@gov.se.

Flytta till någon i Sverige - Migrationsverket

Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring uppehållstillståndet eller dokumentationen ska du kontakta Migrationsverket direkt - migrationsverket@migrationsverket.se.

Senast uppdaterad 11 dec 2023, 13.57