Arbeta i Sverige

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver du i de flesta fall ett arbetstillstånd. För att få ett sådant tillstånd måste du först ha fått ett jobberbjudande. Du måste ha ett arbetstillstånd innan du reser till Sverige. Om arbetet är på kortare tid än tre månader kan du också behöva visum.

Det finns olika typer av arbetstillstånd, till exempel för artister, au pairer, bärplockare, gästforskare, idrottare och tränare. För mer information se Migrationsverkets hemsida som beskriver undantag som kan göras för vissa yrkesgrupper som ska arbeta i Sverige under en begränsad period.

Migrationsverkets webbplats (Migrationsverket)

EU/EES-medborgare

EU-medborgare har rätt att arbeta i Sverige utan arbetstillstånd.

Särskilda regler gäller för personer som har uppehållstillstånd och permanent uppehållstillstånd i ett annat EU-land.

För mer information om vilka regler som gäller för EU/EES-medborgare och permanent bosatta, se Migrationsverkets hemsida.

Migrationsverkets webbplats (Migrationsverket)

Medlemmar av familjen

Om du beviljas arbetstillstånd i Sverige kan din familj (till exempel din make/maka och ogifta barn under 21 år) få uppehållstillstånd för samma tid som du. Om du får arbetstillstånd för längre tid än sex månader kan din familj också få arbetstillstånd. Dina familjemedlemmar får också ett uppehållstillståndskort (se ovan).

Läs mer om uppehållstillstånd för familjemedlemmar på Migrationsverkets hemsida. 

För samlad information om att arbeta i Sverige, vänligen se Working in Sweden

 

 

Senast uppdaterad 11 dec 2023, 14.29