Om ambassaden

År 2000 öppnade Sverige ett honorärkonsulat i Minsk och i november 2003 utvidgade Sverige sin närvaro med ett sektionskontor, bemannat med en utsänd svensk diplomat. Regeringen fattade i december 2007 beslut om att uppgradera sektionskontoret till ambassad vilket skedde 2008. Ambassaden var tillfälligt stängd från augusti 2012 till juli 2013.

Den 5 september 2022 tillträdde Eva Sundquist posten som myndighetschef och Sveriges chargé d'affaires till Belarus.

Viseringar handläggs tills vidare främst av Sveriges ambassad i Moskva och i undantagsfall av Estlands ambassad i Minsk, som i likhet med andra EU-ambassader också har beredskap lämna konsulärt stöd till svenskar då ambassaden är stängd.

Vid akuta ärenden går det bra att kontakta UD:s konsulära jour i Stockholm. 

UD:s konsulära jour:
+ 46 8 405 50 05 
E-post: ud-kc@gov.se

Senast uppdaterad 11 jul 2023, 16.11