Om ambassaden

År 2000 öppnade Sverige ett honorärkonsulat i huvudstaden Minsk och i november 2003 utvidgade Sverige sin närvaro med ett sektionskontor, bemannat med en utsänd svensk diplomat. Regeringen fattade i december 2007 beslut om att uppgradera sektionskontoret till ambassad vilket skedde 2008.

Ambassaden saknade diplomatisk personal från augusti 2012 till juli 2013. Den 2 juli 2013 var ambassaden återigen bemannad genom ministerrådet Martin Åberg.

Sedan september 2017 var Christina Johannesson Sveriges ambassadör i Minsk. I augusti 2022 avslutade hon sin diplomatiska tjänst. Från den 5 september 2022 har Eva Sundquist tillträtt som Sveriges chargé d'affaires till Belarus, som beskickningschef i Minsk. 

Viseringar handläggs tills vidare av Estlands ambassad i Minsk, som i likhet med andra EU-ambassader också har beredskap lämna konsulärt stöd till svenskar då ambassaden är stängd.

Man kan också i akuta ärenden ringa UD i Stockholm.

UD:s konsulära jour:
+ 46 8 405 50 05 
E-post: ud-kc@gov.se

Senast uppdaterad 21 maj 2021, 12.53