In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Sedan 2018 har medborgare i ett 80-tal länder, däribland Sverige, rätt att vistas i Belarus i upp till 30 dagar utan krav på visering. De nya reglerna gäller enbart vid in- och utresa via Minsks internationella flygplats (Minsk-2) och alltså inte landvägen via exempelvis Litauen. Notera att inresedagen räknas som den första dagen, och att man måste lämna Belarus senast 23:59 på den trettionde dagen. Medel för uppehälle jämte giltig försäkring krävs. Personer som ankommer med flyg från Ryssland eller avser att resa till Ryssland efter vistelsen i Belarus omfattas inte av viseringsfriheten, inte heller innehavare av diplomat- eller tjänstepass eller motsvarande resedokument.

Svenska medborgare som inte omfattas av ovanstående regler behöver visering för att besöka Belarus. Det är möjligt att i Sverige ansöka om visering till Belarus.

Tänk på att ditt pass ska vara giltigt minst tre månader efter det att viseringen löper ut. Ditt visum måste täcka alla dagar du vistas i landet. Ansök gärna om ett par dagar extra om du av någon oförutsedd anledning skulle behöva stanna ytterligare någon dag.

Senast uppdaterad 08 jan 2020, 16.45