Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Jerevan, Armenien, som öppnades i mars 2014. Sveriges ambassadör i Armenien är Patrik Svensson.

Sveriges regering tog beslut 2013 om att uppgradera Sveriges närvaro i Armenien genom att öppna en ambassad i Jerevan.

Genom närvaro på plats är det lättare att följa den politiska och ekonomiska utvecklingen i landet samt att stärka de bilaterala relationerna mellan Armenien och Sverige vad gäller handel och investeringar.

År 2019 beslutade Sverige att återupprätta ett bilateralt fönster för utvecklingssamarbete med Armenien. Det finns fyra huvudområden för samarbetet:

  1. Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet
  2. Fredliga och inkluderande samhällen
  3. Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser
  4. Inkluderande ekonomisk utveckling

Ambassadråd, biträdande myndighetschef, samordnar verksamheten rörande utvecklingssamarbetet.

Ambassaden handlägger inte ärenden gällande viseringar eller arbets- och uppehållstillstånd. Från den 1 mars 2022 så tar Tysklands ambassad i Jerevan åter emot visumansökningar för Sverige.

För frågor om arbets- och uppehållstillstånd, hänvisas till Sveriges ambassad i Moskva:  www.swedenabroad.se/moscow

Senast uppdaterad 11 jul 2023, 10.08