Om oss

Välkommen till Sveriges ambassad i Jerevan, Armenien, som öppnades i mars 2014. Sveriges ambassadör i Armenien är Patrik Svensson.

Sveriges regering tog beslut 2013 om att uppgradera Sveriges närvaro i Armenien genom att öppna en ambassad i Jerevan.

Genom närvaro på plats är det lättare att följa den politiska och ekonomiska utvecklingen i landet samt att stärka de bilaterala relationerna mellan Armenien och Sverige vad gäller handel och investeringar.

År 2019 beslutade Sverige att återupprätta ett bilateralt fönster för utvecklingssamarbete med Armenien. Det finns tre huvudområden för samarbetet: ekonomisk integration med EU och marknadsekonomisk utveckling; stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter, och förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Ambassadråd och biträdande myndighetschef, Izabella Eriksson, samordnar verksamheten rörande utvecklingssamarbetet.

Ambassaden handlägger inte ärenden gällande viseringar eller arbets- och uppehållstillstånd. Invånare i Armenien kan ansöka om visum via närmaste svenska ambassad som utfärdar visum. RA-invånare kan lämna in visumansökningar hos den svenska ambassaden i Moskva genom att kontakta ett av VFS Global-kontor för att boka en tid.

För frågor om arbets- och uppehållstillstånd, hänvisas till Sveriges ambassad i Moskva:  www.swedenabroad.se/moscow

Senast uppdaterad 12 jul 2021, 18.32