Överlämnande av kreditivbrev

09 okt 2023

Den 6 oktober överlämnade ambassadör Torsten Ericsson sina kreditivbrev till Argentinas president Alberto Fernández.

Ambassadör Torsten Ericsson ankom till Argentina den 21 augusti för att tillträda befattningen som myndighetschef på ambassaden i Buenos Aires. Han kommer närmast från tjänsten som regeringens samordnare för främjandet av strategisk export vid enheten för främjande och hållbart företagande (FH) och har tidigare varit biträdande chef för samma enhet och även särskild utredare av Sverige-, handels- och investeringsfrämjandet. Torsten Ericsson har tidigare tjänstgjort vid ambassaderna i Köpenhamn och Lima samt vid representationen i Bryssel.

Om kreditivbrev

Kreditivbrev är en fullmakt utfärdad av ett lands statschef för en ambassadör, som är utsedd att representera landet. Kreditivbrevet överlämnas till statschefen i det mottagande landet när den nye ambassadören tillträder sin tjänst.

Senast uppdaterad 09 okt 2023, 09.29