Hur hjälper ambassaden strandade svenska resenärer?

27 mar 2020

Ambassaden har tät kontakt med lokala myndigheter för att undersöka vilka alternativ som finns för svenska resenärer. Nyheter om detta kommuniceras genom ambassadens reseinformation.

Svenskar i Argentina, Uruguay och Paraguay uppmanas följa ambassadernas reseinformation som uppdateras löpande. Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas.

Ambassaden för en dialog med andra EU-länder som kan komma att sätta in specialchartrade plan och arbetar aktivt för att försöka få plats för svenska resenärer på dessa flyg. Läget kring specialavgångarna är osäkert och beror bland annat på möjligheten för flygbolagen att få landningstillstånd.

För att kunna hjälpa svenska resenärer är det viktigt för ambassaden att veta vilka svenskar som befinner sig i Argentina, Uruguay och Paraguay. Det är därför viktigt att anmäla sig till svensklistan. Svenskar som vill resa hem men inte lyckats boka biljetter uppmanas även informera ambassaden om detta genom att maila till ambassaden.buenos-aires@gov.se.

Senast uppdaterad 27 mar 2020, 12.20