Överlämnande av kopior på kreditivbrev

25 aug 2023

Den 24 augusti överlämnade ambassadör Torsten Ericsson kopiorna på sina kreditivbrev till Utrikesministeriets protokollchef Alberto Trueba.