Om oss

På ambassaden arbetar följande utsända personal:

Staffan Herrström
Ambassadör

Louise Morsing
Ministerråd
 
Sidal Günes
Förste ambassadsekreterare Administrativ och konsulär chef
 
Cynthia Pozo
Förste ambassadsekreterare Administrativ och konsulär chef (Ledig)
 
Malin Stawe 
Ambassadråd
Reformsamarbete/Humanitärt bistånd
  
Anna Stina Svantesson
Andre ambassadsekreterare (Ledig)

Henny Louise Moberg
Andre ambassadsekreterare
 
Annika Johansson
Förste ambassadsekreterare
Reformsamarbete/Humanitärt bistånd
 
Kerstin Sullivan
Förste ambassadsekreterare
Reformsamarbete/Humanitärt bistånd
 
Marie Tyréus
Tredje ambassadsekreterare
 
Björn Blomberg
Försvarsattaché 
 
Clara Torstensson
Praktikant
 
Jesper Piironen
Praktikant
Senast uppdaterad 17 nov 2021, 11.34