Meny

På ambassaden arbetar följande utsända svenskar samt lokalanställd turkisk personal:

Annika Molin Hellgren 

Annika Molin Hellgren
Ambassadör
 
Tove Grönberg 
Ministerråd
 
Bisera Dimitrova
Första ambassadsekreterare Administrativ och konsulär chef
 
Malin Stawe 
Ambassadråd Swedish-Turkish Cooperation
  
Therese Svensson
Första ambassadsekreterare
 
Stefan Lindberg
Tredje ambassadsekreterare
 
Ingemar Adolfsson
Försvarsattaché
 
Cuneyt Ahmedova
Första ambassadsekreterare
Migration
 
Kajsa Barsk
Andre ambassadsekreterare
Migration

Daniel Rosell
Andre ambassadsekreterare
Programhandläggare
 
Tilda Källqvist
Praktikant
........................................................

Burcu Tazebay
Assistent till ambassadören  

Hakan Aydos
Konsulär assistent
 
Volga Güler Yaliz
Kassör och administrativ assistent
 
İpek Erel 
Handläggare för främjarfrågor
 
Selin Yasamis
Nationell programhandläggare
 
Öykü Uluçay
Nationell programhandläggare
 
Özgür Tek
Nationell programhandläggare
 
Serkan Taş
Assistent/Politiska frågor
 
Cemal Akyüz
Assistent press- och informationsfrågor, samt receptionist
 
Gülsüm Oral
Receptionist
 
Kadir Ekrek
Assistent till försvarsattachén
 
Korhan Doruk
Chaufför
 
Nurettin Altundağ
Chaufför
 
Zöhre Demirel
Städerska 

Kudret Metin
Trädgårdsmästare
Senast uppdaterad 08 nov 2017, 11.35