Om oss

På ambassaden arbetar följande utsända personal:

Staffan Herrström
Ambassadör

Louise Morsing
Ministerråd

Malin Stawe 
Ambassadråd
Reformsamarbete/Humanitärt bistånd  

Cynthia Pozo
Förste ambassadsekreterare
Administrativ och konsulär chef  

Sidal Günes
Förste ambassadsekreterare
Administrativ och konsulär  

Annika Johansson
Förste ambassadsekreterare
Reformsamarbete/Humanitärt bistånd  

Kerstin Sullivan
Förste ambassadsekreterare
Reformsamarbete/Humanitärt bistånd  

Anna Stina Svantesson
Förste ambassadsekreterare

Björn Blomberg
Försvarsattaché   

Therese Karlsson 
Praktikant  

Hetal Purohit
Praktikant 

Senast uppdaterad 17 nov 2021, 11.34