Praktik på ambassaden

Är du intresserad av praktik vid Sveriges ambassad/representation till FN- och kulturstaden Wien? Sveriges ambassad och ständiga representation till FN och de internationella organisationerna erbjuder praktikplatser.

Ambassaden i Wien erbjuder tre praktikplatser per termin, vanligtvis med start i september (hösttermin) respektive januari (vårtermin). Praktikperioden omfattar 20 veckor och är på heltid. Kunskaper i tyska är ett krav för praktikplatsen inom politisk rapportering, samt en fördel även för praktikplatsen om FN-rapportering. En praktikant ska vara svensk medborgare och inskriven som student vid ett svenskt universitet/en svensk högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan även komma i fråga.

Praktikrekryteringen för vårterminen inleds vanligtvis i september, och för höstterminen i februari. Praktikantplatserna utannonseras på Regeringens hemsida, vanligen i februari (för höstterminen) och september (för vårterminen) under "lediga tjänster" på följande länk. 

Senast uppdaterad 20 nov 2023, 10.53