• Svenska

Grundläggande information om: Utvecklingssamarbete

Utvecklingssamarbetet, eller biståndet, handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det svenska utvecklingsbiståndet kanaliseras ofta genom internationella organisationer som FN och EU.

Senast uppdaterad 18 apr 2017, 13.28