• Svenska

Grundläggande information om: Utvecklingssamarbete

Målet för svenskt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Alla som bor i Sverige och betalar skatt är med och bidrar.

Hur mycket som ska avsättas bestäms av regeringen i den årliga budgeten. Det har länge varit cirka en procent av BNP. Det svenska utvecklingsbiståndet kanaliseras ofta genom internationella organisationer som FN och EU.

Sveriges biståndsmyndighet Sida beslutar om ungefär hälften av den svenska biståndsbudgeten och lyder under Utrikesdepartementet.

Välj ett land i listan ovan om du vill du läsa om svenskt bistånd till ett visst land.

Du kan också läsa mer om svenskt bistånd på Sidas webbplats