• Svenska

Om utlandet USA

Kriminalitet och personlig säkerhet

De allmänna riktlinjer som gäller för resor utanför Norden gäller även för USA. Viktiga saker bör förvaras på ett säkert sätt. Det kan vara bra att ha en kopia av pass - och eventuellt visum - som förvaras separat från originalen.

Brottsligheten i USA varierar kraftigt från stad till stad och från stadsdel till stadsdel. Den är som regel högre i de större städerna. Ficktjuvar är särskilt vanliga runt bussterminaler, tågstationer, flygplatser och populära turistattraktioner. Lämna aldrig värdesaker i bilen.

Antalet skjutvapenrelaterade våldsincidenter med dödlig utgång har ökat stadigt i USA under det senaste årtiondet liksom antalet masskjutningar vid offentliga platser. Även om sannolikheten för att den enskilde ska drabbas fortfarande är låg, bör prevalensen av skjutvapenrelaterat våld beaktas vid resor inom landet. I bifogad länk återfinns information från landets federala myndigheter om rekommenderat agerande vid en incident.

Active Shooter Pamphlet | CISA

Senast uppdaterad 01 maj 2024, 09.09