Meny

Hälso- och sjukvård

Det finns ett stort utbud av såväl läkare som tandläkare i USA. Standarden på sjukhusen varierar. Generellt sett är kostnaderna för läkar- och tandvård mycket höga. Besökare bör ha reseförsäkring/hemförsäkring som täcker sjukvårdskostnader i USA (se avsnittet om försäkringsskydd nedan). Utan försäkring krävs som regel betalning före behandling. Tänk på att ta med nödvändiga mediciner och en kopia på receptet om medicinen skulle försvinna.

Motsvarigheten till det svenska larmnumret 112 för polis, ambulans, brandkår m m är 911. Detta nummer gäller i hela USA.

Zikavirus
Viruset sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mycket mild. De som får symptom får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion, men immunitet utvecklas efter genomgången infektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

Hittills har fall av zikavirusinfektion rapporterats från Chile (Påskön, 2014), Brasilien, Colombia, Surinam, Guatemala, El Salvador, Mexiko, Paraguay, Honduras, Venezuela, Panama, Franska Guyana, Martinique, Puerto Rico, Barbados, Ecuador, Guyana, Haiti, Saint Martin, Bolivia och i delstaterna Florida och New York i USA.

Använd ett bra myggmedel som innehåller dietyltoluamid (DEET) på exponerad hud tillsammans med ljusa heltäckande kläder. Om du behöver solskyddmedel, applicera myggmedel efter solskyddsmedlet.

Länk till Världshälsoorganisationen:
who.int

Länk till Folkhälsonämnden:
folkhälsonämnden.se

Länk till Amerikanska Centers for Disease Control and Prevention:
cdc.gov

Senast uppdaterad 11 dec 2018, 14.35