• Svenska

Om utlandet Tyskland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Från och med söndagen den 9 januari 2022 klassificerar det tyska Robert Koch-Institutet Sverige, tillsammans med flertalet andra stater inom Europa, som högriskområde (Hochrisikogebiet). Se information nedan om ändrade inreseregler.

Lägesuppdatering covid-19 

Smittspridningen i Tyskland ökar och är i nuläget (fredagen den 14 januari) 470,6 nya smittade per 100.000 invånare under de senaste sju dagarna. Världshälsoorganisationen WHO, den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och det tyska Robert Koch-Institutet har ytterligare information om den aktuella situationen i Tyskland.

Samtliga förbundsländer har gällande restriktioner för att motverka smittspridningen, främst krav på mun- och nässkydd i butiker och i kollektivtrafiken. I regel krävs fullständig vaccinering eller tillfrisknande för att besöka tex. butiker, muséer eller event. För gastronomi krävs i de flesta förbundsländer dessutom ett dagsaktuellt negativt test eller uppvisande av en tredje vaccinering (utöver bevis på fullständig vaccinering eller tillfrisknande). Livsmedelsbutiker, apotek o.d. är undantagna från regeln. För resor med kollektivtrafiken (inkl. tågresor) krävs negativt, test alt. bevis på fullständig vaccinering eller tillfrisknande. (Barn är i regel undantagna från kraven.) Bestämmelserna varierar mellan de olika förbundsländerna.

Fullständig vaccinering inträder 14 dagar efter den sista nödvändiga vaccindosen. Påfyllnadsdos (booster) krävs inte för att betraktas som fullständigt vaccinerad.

Särskilda inresebestämmelser

Observera! Från och med söndag den 9 januari 2022 klassificerar det tyska Robert Koch-Institutet Sverige som högriskområde (Hochrisikogebiet).

Därmed gäller följande inresebestämmelser:

  • Digital anmälan via länken www.einreiseanmeldung.de. Anmälan skall ske före inresan i Tyskland.
  • Negativt test eller bevis på fullständig vaccinering eller tillfrisknande skall kunna visas upp. Detta gäller samtliga personer från 6 års ålder.
  • Tio dagars karantän vid ankomsten till Tyskland.
  • OBS! Personer som är fullständigt vaccinerade eller tillfrisknade är undantagna från karantänsplikten. Bevis på fullständig vaccinering eller tillfrisknande skall i så fall laddas upp i samband med den digitala inreseanmälan. Övriga personer kan avsluta karantänen tidigast efter fem dagar genom ett negativt test. Barn under 6 år omfattas också av karantänskravet, men kan avsluta karantänen efter fem dagar utan test. Karantänsplikt gäller inte vid direkta transitresor genom Tyskland.

I grunden skall alla som reser in i Tyskland visa upp ett negativt test eller bevis på fullständig vaccinering (inträder 14 dagar efter den sista nödvändiga vaccindosen) eller tillfrisknande. Detta gäller oavsett varifrån man reser och oavsett om man reser in landvägen eller med flyg till Tyskland. OBS! Kravet gäller även vid transitresor landvägen eller med flyg, dvs. även om man enbart byter flyg på en flygplats i Tyskland. 

Kravet gäller för samtliga personer från 6 års ålder.

Testet kan i regel vara ett PCR- eller antigentest, högst 48 timmar gammalt vid inresan. Testresultatet skall framgå skriftligen på tyska, engelska eller franska. Se Robert-Koch-Institutets information om test.

Det finns ett antal privata aktörer i Sverige som kan utfärda reseintyg. Dessutom finns det möjligheter att testa sig på flygplatserna Arlanda och Landvetter.

För närmare information om inresor till Tyskland hänvisas till den tyska regeringen, det tyska utrikesministeriet, inrikesministeriet samt hälsoministeriet.

Robert-Koch-Institutet klassificerar områden med covid-19-smitta i två kategorier; högriskområden ("Hochrisikogebiet") samt område med särskilt smittsam virusvariant ("Virusvariantengebiet"). Se information på tyska och engelska om vilka områden som omfattas av de olika kategorierna och vilka bestämmelser som gäller vid inresor från dessa områden.

Notera att det alltid är tyska myndigheter som beslutar och ansvarar för inrese- och transitregler till Tyskland. Sveriges ambassad i Berlin kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda behov och önskemål eller utfärda tillstånd för inresa till Tyskland. Ambassaden kan inte heller som svensk myndighet intyga eller påverka innehållet i tysk lagstiftning.

Lokala restriktioner

Enligt den senaste överenskommelsen mellan den tyska regeringen och de 16 förbundsländerna från den 7 januari 2002 gäller i grunden följande bestämmelser:

För tillträde till tex. museer, sport- och kulturevents gäller i regel att man måste vara vaccinerad eller tillfrisknad (s.k. 2G-regel; Geimpft, Genesen). För gastronomin krävs i de flesta förbundsländer utöver det även ett dagsaktuellt test eller uppvisande av en tredje vaccinering (s.k. 2g plus-regel). Tidigare har man haft tillträde även med negativt test (s.k. 3G-regel; Geimpft, Genesen, Getestet). Denna möjlighet har tagits bort. Undantag gäller för tex. livsmedelsbutiker och apotek. Barn är också i regel undantagna från restriktionerna. 

3G gäller inom kollektivtrafiken och vid tågresor i hela Tyskland, dvs. resande måste kunna uppvisa ett aktuellt negativt test eller bevis på fullständig vaccinering eller tillfrisknande.

Mun- och nässkydd krävs i butiker och vid resor med kollektivtrafiken.

Personer som inte är vaccinerade eller tillfrisknade får privat träffa högst två personer från ett annat hushåll. Barn under 14 år är undantagna regeln. Vaccinerade och tillfrisknade får privat träffa högst tio personer.

Beroende på den regionala smittspridningen kan förbundsländerna vidta ytterligare åtgärder.

Bestämmelserna varierar mellan de olika förbundsländerna. För närmare information hänvisas därför till respektive förbundsland; Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen.

En översikt över möjlighet till turistresor i Tyskland samt gällande regionala bestämmelser finns bla. på tyska Tourismus-Wegweiser. I regel krävs bevis på fullständig vaccinering eller tillfrisknande för övernattningar på hotell.

Det är möjligt att testa sig gratis i Tyskland. 

Vaccinerade och tillfrisknade personer

Följande bestämmelser gäller för att betraktas som fullständigt vaccinerad eller tillfrisknad:

För fullständig vaccinering skall två veckor ha förflutit sedan den sista, nödvändiga vaccindosen. (Beroende på vilket vaccin som används krävs en eller två doser.) Vaccinerade personer skall kunna uppvisa vaccinationsintyg eller annat bevis på genomförd vaccinering. Intyget kan vara skriftligt eller i digital form på tyska, engelska, franska,  italienska eller spanska. Bestämmelsen gäller enbart för vaccin som är godkända inom EU. Påfyllnadsdos (booster) krävs alltså inte för att betraktas som fullständigt vaccinerad.

Tillfrisknade personer skall kunna visa upp ett positivt PCR-test (eller annat test av nukleinsyra). Testet måste vara minst 28 dagar och högst sex månader gammalt.

Råd till svenska resenärer

För aktuell information om hälsosituationen i Tyskland hänvisas framför allt till Robert-Koch-Institutet och tyska hälsoministeriet.

Den som befinner sig i Tyskland och tror sig vara smittad skall undvika kontakter med andra personer och omedelbart kontakta den lokala hälsomyndigheten. Kontakter till dessa finns här

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Svenska resenärer kan ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan.  Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer på deras hemsida

Resor till Sverige

Från och med den 28 december 2021 skall samtliga som reser in i Sverige kunna uppvisa ett negativt covid-19-test. Testet skall ha utförts högst 48 timmar före ankomsten till Sverige. Testet kan vara ett antigentest eller PCR-test. Intyget på testet skall vara på svenska, engelska, franska, norska eller danska. (Översättningar godtas ej.) Testkravet gäller utländska medborgare som reser från länder inom EU/EES inklusive Norden, och det gäller oavsett om man är vaccinerad eller tillfrisknad. Undantagna är barn under 12 år. Därmed krävs det inte längre att ett covidintyg visas upp vid inresan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar samtliga som reser in i Sverige att testa sig vid ankomsten.

För en översikt över restriktionerna för resande till Sverige hänvisas till polisen och Folkhälsomyndighetenkrisinformation.se och Visit Sweden.

För information om resor till Sverige via Danmark hänvisas till coronasmitte.dk.

Sedan den 19 mars 2020 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Inreseförbudet omfattar alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa (EU/EES). Resor inom Europa - tex. från Tyskland till Sverige - omfattas alltså inte av inreseförbudet, detta oavsett vilket medborgarskap den resande har.

Inresa tillåts för svenska medborgare, personer med uppehållstillstånd i Sverige samt EU-medborgare och deras familjemedlemmar. Även personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner kan undantas från inreseförbudet. För att resa till Sverige från länder utanför Europa (EU/EES) måste man vara undantagen från inreseförbudet och dessutom visa upp ett negativt test eller vara undantagen från testkravet. Se mer information om det aktuella inreseförbudet på Regeringskansliets hemsida. 

Vaccinationsbevis (covidbevis) krävs i regel vid större sammankomster och offentliga tillställningar inomhus i Sverige (gäller vid sammankomster med fler än 50 deltagare). Se ytterligare information om covidbevis från krisinformation.se.

För ytterligare information om gällande restriktioner i Sverige hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Senast uppdaterad 14 jan 2022, 17.01