Om utlandet Tunisien

Gifta sig i Tunisien

Sveriges ambassad i Tunis förrättar ej vigsel.

Om du som svensk medborgare skall gifta dig inför tunisiska myndigheter behöver du ordna med följande dokument från Skatteverket i Sverige;

1. Personbevis, gällande vigsel, där dina föräldrars namn står med (finns ev. barn sedan tidigare behöver de inte stå med på personbeviset)

2. Äktenskapsbevis

Personbeviset och äktenskapsbeviset, som bör vara på engelska, ska förses med apostille som utfärdas av en notarius publicus i Sverige. Apostille ersätter alltså legalisering av UD och kräver heller ingen stämpel/signatur från en ambassad. Du kan läsa mer angående detta på sidan Legaliseringar. Dokumenten behöver sedan översättas till franska eller arabiska.

Ambassaden har inte möjlighet att översätta handlingar som behövs för vigsel i Tunisien (personbevis/äktenskapscertifikat). Det finns legitimerade översättare i Tunisien.

Tunisiska myndigheter kräver ibland att personbeviset och äktenskapscertifikatet ska legaliseras av Sveriges ambassad i Tunis (eller Tunisiens ambassad i Stockholm) – det stämmer inte, det tunisiska utrikesministeriet kan intyga att apostillen räcker.

OBSERVERA: Ett tunisiskt äktenskap medför andra juridiska följder än ett äktenskap ingånget i Sverige. Det gäller bl.a. makars egendom, vårdnad om barn och skilsmässa. Det kan därför vara lämpligt att informera sig om detta innan äktenskap ingås, till exempel genom att anlita en advokat. I Tunisien är det även möjligt att ingå äktenskap utan att båda makarna närvarar vid vigseln. Tänk på att äktenskapet inte blir giltigt i Sverige om någon av makarna inte närvarar vid vigseln. 

Gifta dig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer