• Svenska

Om utlandet Tjeckien

Affärsmöjligheter i Tjeckien

Önskar du hjälp med att göra affärer i Tjeckien kontakta i första hand Business Sweden lokalkontor i Prag. Du kan även kontakta den svenska ambassaden som tillsammans med Business Sweden på ett mer övergripande plan arbetar med näringslivsfrämjande. Den nordiska handelskammaren i Tjeckien samlar nordiska och svenska företag i Tjeckien.

Sveriges ambassad

Bland ambassadens uppgifter ingår att följa den generella ekonomiska och politiska utvecklingen i Tjeckien men även utvecklingen inom för Sverige prioriterade branscher och sektorer för att identifiera affärsmöjligheter. Ibland genomförs särskilda satsningar i samarbete med Business Sweden i form av projekt eller seminarier inom något aktuellt ämnesområde där svenska företag deltar. Ambassaden har även goda kontakter med tjeckiska departement och myndigheter.

Kontakt: ambassaden.prag(@)gov.se tel: + 420 220 313 200  

Business Sweden, The Swedish Trade and Invest Council

Business Sweden i Tjeckien arbetar med svenska företag som vill bygga upp eller utveckla sin verksamhet i Tjeckien samt med tjeckiska företag som intresserar sig för svenska produkter. Inom ramen för affärsområdet Exportinformation assisterar BS i Tjeckien företag med exempelvis företagsmatchningar, produktsök eller rena faktauppgifter. Affärsområdet Exportkonsulting innefattar kundspecifika projekt inom samtliga faser av ett företags internationaliseringsprocess. Projekten kan innefatta allt från en inledande kartläggning av marknaden och val av marknadsstrategi till rekrytering, partner- respektive kundsök samt affärsutveckling. BS samarbetar med svenska ambassaden i olika främjandeprojekt.

Kontakt: Nikki Brandt Trade Comissioner Tel: +420 222 242 000, Úvoz 13, Prague 1 prague(@)business-sweden.se www.business-sweden.se

Nordiska handelskammaren

Den nordiska handelskammaren har varit verksam i Tjeckien sedan 1995 och hette fram till 2005 svenska handelskammaren. Idag har kammaren ca 130 medlemsföretag av vilka merparten är svenska. Handelskammaren är en icke-vinstdrivande organisation utan politiska mål vars mission är att främja och stödja de närvarande nordiska företagen i Tjeckien, att bidra till att förbättra det tjeckiska affärsklimatet inklusive affärsetiken samt att skapa en plattform för att skapa och tillförsäkra nya affärsmöjligheter.

Kontakt: Stefan Lager President Tel: + 420 774 123 370 Václavské náměstí 51 Prague 1 info(@)nordicchamber.cz www.nordicchamber.cz