• Svenska

Om utlandet Tjeckien

Handel med Tjeckien

Tjeckien är Sveriges 29:e största exportmarknad och den 18:e största importmarknaden (2011).

Under 2011 motsvarade exporten till Tjeckien ett värde av 7,6 miljarder SEK, en ökning med 3 procent från föregående år. Verkstadsprodukter såsom maskiner och apparater utgör en fjärdedel av exporten. Andra viktiga exportprodukter är järn och stål (15 %) samt kemiska produkter (12 %).

Importen från Tjeckien motsvarade under samma period ett värde av 13,1 miljarder SEK, vilket innebar en ökning med 13 % från 2010. Även här dominerar verkstadsprodukter vilka står för ca. 69 % av importen och inkluderar främst maskiner och apparater (45 %) samt fordon och fordonsprodukter (19 %).

Flera stora svenska företag är representerade i Tjeckien. Exempel på svenska företag med många anställda är ABB, AlfaLaval, ESAB Vamberk, FAB, IKEA, Lindab, Nibe, Oriflame, Saab, Sandvik, Scania, SKF, Stora Enso och Volvo. Inom detaljhandeln finns bl.a. H&M, KappAhl och Lindex. Totalt uppskattas närmare 200 svenska företag vara verksamma i Tjeckien.

JAS 39 Gripen

Hösten 2016 firades att tjeckiska flygvapnet uppnått 20 000 flygtimmar med Gripen. Det motsvarar ca 166 års flygning för en genomsnittspilot i det svenska Flygvapnet. Det är en enastående prestation att med förhållandevis få flygplan och personal lyckas vara så effektiva och uppnå så stor effekt för luftförsvaret av Tjeckien och andra NATO-länder.

Det goda resultatet bygger på ett bra lagarbete med underhållspersonal och piloter, men också en mycket god relation mellan Sverige och Tjeckien. Tjeckien har under mer än tio år blivit en erfaren operatör av Gripensystemet och jobbar sedan hösten 2015 utan svensk stödpersonal på plats.

Tjeckien och Sverige har ingått ett leasingavtal som omfattar tolv Gripen C (ensitsigt) och två Gripen D (tvåsitsigt). Det ursprungliga avtalet gällde 2005–2014 och det nuvarande 2015–2027 med option på förlängning till 2029. Försvarets Materielverk (FMV) representerar Sverige och har tecknat ett avtal som är värt ca sju miljarder SEK (motsvarande ca 20 miljarder CZK). Sveriges åtagande är att leverera en komplett förmåga som innehåller alla delar: Flygplan, utbildning, simulatorer, planeringsverktyg, logistik, reparation och underhåll, verktyg, support och integration av övriga system. Just nu förbereds en leverans av nya uppdaterade förmågor som skall införas under 2018.