• Svenska

Om utlandet Tjeckien

Handel med Tjeckien

Tjeckien är Sveriges 21: a största exportmarknad och den 14:e största importmarknaden (2023).

Under 2023 motsvarade exporten till Tjeckien ett värde av 19,5 miljarder SEK, en ökning med nästan 10 procent från föregående år. Verkstadsprodukter såsom maskiner och apparater utgör nästan hälften av exporten. Andra viktiga exportprodukter är järn och stål (13 %) samt livsmedel (7 %).

Importen från Tjeckien motsvarade under samma period ett värde av 38,4 miljarder SEK, vilket innebar en ökning med nästan 25 % jämfört med 2022. Även här dominerar verkstadsprodukter vilka står för ca. 72 % av importen och inkluderar främst maskiner och apparater (34 %) samt fordon och fordonstillbehör (32 %).

Flera stora svenska företag är representerade i Tjeckien. Exempel på svenska företag med många anställda är ABB, AlfaLaval, ESAB Vamberk, FAB, IKEA, Lindab, Nibe, Oriflame, Saab, Sandvik, Scania, SKF och Volvo. Inom detaljhandeln finns bl.a. H&M, KappAhl och Lindex. Totalt uppskattas närmare 200 svenska företag vara verksamma i Tjeckien.

JAS 39 Gripen

Tjeckien och Sverige har ingått ett leasingavtal som omfattar tolv Gripen C (ensitsigt) och två Gripen D (tvåsitsigt). Det ursprungliga avtalet gällde 2005–2014 och det nuvarande 2015–2027 med option på förlängning till 2029. Försvarets Materielverk (FMV) representerar Sverige och har tecknat ett avtal som är värt ca sju miljarder SEK (motsvarande ca 20 miljarder CZK). Sveriges åtagande är att leverera en komplett förmåga som innehåller alla delar: Flygplan, utbildning, simulatorer, planeringsverktyg, logistik, reparation och underhåll, verktyg, support och integration av övriga system.