• Svenska

Om utlandet Tjeckien

Rösta i Tjeckien i EU-valet 2024

Söndag den 9 juni är det val till Europaparlamentet.

Om du befinner dig utomlands när det är val kan du förtidsrösta. Du kan antingen förtidsrösta genom att posta en brevröst från utlandet eller rösta här på ambassaden i Prag.

Du som bor utomlands, glöm inte att anmäla dig till röstlängden (gäller de som bott mer än 10 år utomlands och som inte röstade i förra valet). Uppgifterna måste vara Skatteverket tillhanda senast 30 dagar före valdagen för att tas upp i tid i röstlängden.

För allmän information om kommande val se Valmyndighetens webbsida.

Öppettider för förtidsröstning

Du kommer att kunna förtidsrösta från Ambassaden i Prag under följande tider:

20-23 maj 2024, 14:00 - 16:00
27-30 maj 2024, 14:00 - 16:00

Om du vill brevrösta och av någon anledning inte har ditt brevröstningsmaterial kan du:

Anmäl dig till röstlängden vart tionde år

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige), men någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet.

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

För att anmäla dig till röstlängden måste du fylla i blanketten "Ny adress/röstlängd för utvandrad" och skicka in den till Skatteverket. Adressen står på blanketten.

Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Här finns mer information på Skatteverkets webbsida samt länk till blankett.

Har du frågor om anmälan till röstlängden eller uppgifter i folkbokföringsregistret? Kontakta Skatteverket på telefon +46(0)8 564 851 60 eller online.

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer