• Svenska

Om utlandet Thailand

Samverkan med näringslivet

Den privata sektorn har en viktig roll inom utveckling - inte bara genom att generera arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, men också genom att skapa hållbara lösningar på globala utmaningar. Det svenska utvecklingssamarbetets samverkan med näringslivet engagerar företag i globala utvecklingsfrågor. Syftet är att genom partnerskap dra nytta av företags innovationskraft och kunskap till fattigdomsbekämpning genom främjandet av inkluderande och hållbara företagsmodeller som kan göra det möjligt för de som lever i fattigdom att förbättra sin livssituation. Detta arbetssätt inom biståndet är baserat på en växande insikt om att det internationella givarsamfundet och näringslivet måste samverka för att kunna möta globala utmaningarna såsom fattigdom och miljöförstöring.

Har ni en idé?

Sektionen för  utvecklingssamarbete vid den svenska ambassaden i Bangkok söker efter privata aktörer att samarbeta med.   Vi är öppna för idéer från företag från hela världen – under förutsättning att det ger tydliga fördelar för människor som lever i fattigdom och positiva effekter inom mänskliga rättigheter, miljö och hållbar samhällsbyggnad. På regionkontoret i Bangkok arbetar vi tillsammans med ett brett spektrum av organisationer i Sydostasien inom dessa områden och alla initiativ och projekt som sektionen finansierar måste vara av regional betydelse. Detta innebär att projekt som endast berör ett enskilt land är svåra att samarbeta kring. Undantaget är Myanmar där vi är öppna för diskussioner rörande bilaterala projekt och frågor.

Samverkan mellan det svenska utvecklingssamarbetet och den privata sektorn bygger på risk- och kostnadsdelning, men det är den privata aktören som ska vara den drivande kraften i partnerskapet. Huvudfokus för Sida och för de svenska ambassaderna är alltid de utvecklingsresultat som uppnåtts genom partnerskapen.

Det finns tre huvudsakliga former för samverkan:

  • ”Public Private Development Partnerships” – en samarbetsform för huvudsakligen stora företag som möjliggör risk- och kostnadsdelning genom gemensam finansiering av utvecklingsprojekt som ger  ömsesidig vinning och som drivs i samarbete mellan företag och en organisation.
  • Stöd till ”Drivers of Change”– en annan finansieringsmöjlighet för organisationer som driver företagens hållbarhetsagenda framåt. Civilsamhällesorganisationer och företagsnätverk kan spela en viktig roll för att förbättra marknader och produktionsmetoder.  ”Drivers of Change” är ämnade att påverka den privata sektorn till att arbeta på ett mer hållbart och inkluderande sätt och därmed bidra till att minska fattigdomen. Genom denna samarbetsform stödjer också Sverige så kallade vakthundar som motverkar ohållbara affärsmetoder. 
  • ”Challenge funds” – fonder som små entreprenörer kan söka anslag från för att utveckla eller initiera hållbara affärsidéer med potential att bidra till fattigdomsbekämpning.  

I högermarginalen på denna sida finns det korta informationsblad för dessa tre former av samverkan. På Sidas hemsida finner ni mer utförlig information om de olika formerna av finansiering och samverkan samt exempel på partnerskap:  Samarbetspartner till Sida | Sida


Svenskt Ledarskap för hållbar utveckling


Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk som består av ett tjugotal ledande företag och tre expertorganisationer med svensk koppling. Nätverket, som samordnas av Sida, har blivit ett forum för värdefullt lärande och en plattform för nya partnerskap, konkreta projekt och samverkansmodeller för minskad fattigdom och hållbar utveckling.

Swedish Leadership for Sustainable Development | Sida

Vi är mycket intresserade av att höra från er! Tveka inte att höra av er om ni har några idéer eller frågor. Kontakta ambassaden.

Senast uppdaterad 14 dec 2017, 10.48