• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Handel med Sydkorea

Business Swedens uppgift är att stärka bilden och öka kännedomen om Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. En viktig del är att förenkla för svenska företag att nå ut med produkter, tjänster och idéer samt att skapa förutsättningar för små- och medelstora företag att växa internationellt. Stödet sker bland annat genom rådgivning, kompetensutveckling för företag, events och riktade satsningar.

I Business Swedens uppdrag ingår också att identifiera och skapa möjligheter och intresse kring kompetenscentra, dvs. kluster av branscher, företag och kompetenser på den svenska marknaden. Sveriges gynnsamma innovationsklimat erbjuder goda investeringsmöjligheter inom bland annat tillverkande industri, transport, vetenskap, teknik, hälsovård, musik, design och turism.

Den 1 januari 2013 gick Exportrådet och Invest Sweden samman och blev Business Sweden. Det var startskottet för det gemensamma arbetet för Sverigenyttan. Deras gedigna erfarenhet och långa tradition från de båda verksamheterna gör att vi kan erbjuda våra kunder ett bredare och mer heltäckande stöd.
Business Sweden har ett kontor i Sydkorea som arbetar med svenskrelaterade företag som vill bygga upp sin försäljning eller utveckla sin verksamhet på den koreanska marknaden.
Business Swedens medarbetare, både svenskar och koreaner har mångårig erfarenhet av affärsutveckling i Korea.