Meny
  • Svenska

Om utlandet Sydkorea

Råd och rekommendationer vid ev. krissituation (jordbävning eller annan händelse)

  • Vara registrerad hos ambassaden
  • Ha gott om mat hemma, i form av konserver eller annat hållbart. Tänk på att elavbrott kan slå ut kylskåp, frys och elspis
  • Se till att det finns tillräckligt med dricksvatten genom att till exempel tappa upp vatten och skaffa en dricksvattenbehållare
  • Ha reservbelysning; ficklampa, stearinljus, tändstickor
  • Ha batterier till radio och ficklampa i reserv (förvaras i kylskåp)
  • Kontrollera att det finns en förbandslåda med mediciner och att dess innehåll är komplett