• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Konsulär jour

Svenska medborgare kan i mycket allvarliga nödsituationer som kräver omedelbar hjälp då ambassaden är stängd ringa telefonnummer +82-2-3703-3700.

Tryck "0" när telefonisten säger så och du blir då kopplad till UD:s konsulära jour i Stockholm.